Om SLU:s webbplatser

Senast ändrad: 26 oktober 2023

SLU:s webbplatser består av

Navigering

På SLU:s webbplats navigerar du med hjälp av menyn i sidhuvudet, via knappar och puffar på start- och ingångssidor eller via länkar i sidfoten. För att röra dig mellan webbplatserna följer du länkarna i sidhuvudet. Via länkstigen kan du alltid se var du befinner dig i navigationsstrukturen.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda SLU:s webbplatser, oavsett plattform och eventuella hjälpmedel. Vi vet dock att det finns problem med tillgänglighet på våra webbplatser.

Här berättar vi om hur våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Hör av dig om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Vi svarar normalt inom två vardagar.

E-post: webbredaktionen@slu.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för tillsyn av efterlevnad av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

SLU:s webbplatser är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Följande innehåll på webbplatserna är inte tillgängligt:

  • Vissa äldre innehållsbärande bilder saknar textalternativ. 
  • Videor och poddavsnitt har inte en alternativ presentation av innehållet. 
  • Vissa videor saknar undertextning. 
  • Många videor saknar syntolkning. 
  • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. 
  • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​
  • Många av våra pdf:er är inte tillgängliga.
  • På SLU:s webbplatser finns några system och tjänster som brister i tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatserna. Senaste bedömningen gjordes 18 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades 13 september 2022 och granskades 26 oktober 2023.

Ansvar

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för innehåll, struktur och design på webbplatserna. Avdelningen för lärande och digitalisering ansvarar för studentwebben. Administrativa enheter, fakulteter, institutioner, centrumbildningar etcetera ansvarar själva för egna delwebbplatsers/webbsidors innehåll. På sidan ska det finnas en uppgift om vem man kan kontakta vid frågor och en uppgift om när sidan senast är ändrad.

Verksamheter som är knutna till SLU men inte ligger inom universitetets webbplats (till exempel centrumbildningar) kan ha en annan grafisk utformning och andra ansvarsförhållanden.

Användning av kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare. På vissa delar av SLU:s webbplatser används kakor för att ge dig tillgång till extra funktioner. Vi använder också kakor för att samla in statistik över hur du använder webbplatserna. Vi lagrar ingen personlig information om dig.

Via vår kakhantering kan du styra vilka kakor du vill godkänna på SLU:s webbplatser. Du kan också göra övergripande inställningar i din webbläsare. Beroende på dina val och inställningar kan vissa funktioner falla bort.

Hantera kakor

Kakor på SLU:s webbplatser

Nödvändiga

ASP.NET SessionId

Detta är en nödvändig kaka som krävs för att webbplatsen ska fungera. Kakan används för att tillfälligt identifiera en session (ditt besök) från andra besök.

Kakan tas bort när du stänger din webbläsare.

_RequestVerificationToken

En nödvändig kaka som används för att säkerställa att formulärdata inte manipuleras då den skickas från din webbläsare till servern.

Kakan tas bort när du stänger din webbläsare.

.EPiForm_BID, .EPiForm_VisitiorIdentifier

Kakorna sätts när du fyller i ett formulär på någon av våra webbplatser.

Kakorna sparas i tre månader. 

Epi-Prod

En kaka som håller reda på att du alltid hamnar på rätt server under ditt besök på någon av våra webbplatser.   

Kakan sparas i en timme.

Klaro

En nödvändig kaka som håller reda på vilka inställningar du gjort för kakor.

Kakan sparas i ett år.

Analys

__Vizzit 

Vi använder Vizzit för statistik, för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Till exempel så kan vi se hur många som besöker oss, vilka sidor som besöks och vilka sökord som används på webbplatsen. Den informationen är viktig för oss i arbetet med att förbättra och anpassa webbplatsen för våra användare. Kakan samlar inte in någon personlig data. 

Kakan sparas i ett år.  

Matomo 

Vi använder Matomo för att utvärdera och förbättra webbplatsens innehåll och struktur. De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är. 

_pk_id 

Kakan sätter ett unikt och slumpmässigt användar-ID. 

Kakan sparas i 13 månader. 

_pk_ref 

Kakan sparar information om varifrån trafiken till webbplatsen kommer ifrån. 

Kakan sparas i 6 månader 

_pk_ses 

Kakan sparar tillfälligt information om ditt besök. 

Kakan sparas i 30 minuter. 

_pk_hsr 

Kakan sparar tillfälligt information om ditt besök. 

Kakan sparas i 30 minuter. 

Funktion

Youtube

Vi har inbäddade filmer från våra Youtubekanaler på webbplatsen. När du spelar filmerna används kakor av youtube.com.
Läs mer om kakor från Youtube

SLU-play

Vi har inbäddade filmer från Kaltura som kan sätta en kaka.
Läs mer om kakor från Kaltura

Behandling av personuppgifter

SLU behandlar personuppgifter som samlas in genom våra webbplatser. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatserna är SLU:s integritets- och dataskyddsfunktion.

SLU behandlar dina personuppgifter när du till exempel anmäler dig till en utbildning, konferens eller andra evenemang som SLU arrangerar, söker en ledig tjänst eller kontaktar SLU av någon annan anledning. SLU lagrar informationen för att kunna administrera och följa upp ärendet om det krävs.

Upphovsrätt

Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda texter eller bilder från webbplatsen. Den som önskar kontakt med någon av våra fotografer eller vill köpa rätten att utnyttja bilder eller texter från våra webbplatser kan kontakta webbredaktionen@slu.se.

Nyhetstexter och pressmaterial publicerade på webbplatserna får citeras och vidareförmedlas med angiven källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan skada universitetet. Inte heller får webbplatsens design kopieras och användas i andra syften. 

Webbplatserna arkiveras två gånger per år

I början av varje termin tas en fullständig kopia av våra webbplatser.