Hoppa till huvudinnehåll

Hämta statistik, art- och miljödata

SLU samlar in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör data om naturresurser, arter och livsmiljöer.

Kvalitetssäkrade och öppna data för miljöarbetet

Sök fram och ladda hem öppna miljöanalysdata och officiell statistik. Hitta information om SLU:s datavärdskap och om efterfrågade analysverktyg.

Internationell klimatrapportering

SLU ansvarar för beräkning och rapportering av växthusgasflöden inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Ensam tall på berg.

Statistik om svensk skogsmark

Markinventeringen följer miljötillståndet i marken. Resultaten används bl.a. i miljömålsarbetet, internationell rapportering och forskning.

skog

Hitta vatten-, mark- och miljödata

I webbtjänsten Miljödata-MVM kan du hitta kvalitetssäkrade data för två av SLU:s datavärdskap; Sjöar och vattendrag och Jordbruksmark.

Vy från Tossebergsklätten. Foto.
Studenter i SLU-bibliotek. Foto.

Miljöanalysdata – vem kontaktar jag?

Funderar du på vilka miljöanalysdata som finns vid SLU och hur du kan använda dem? Eller har du andra generella frågor kring SLU:s miljödata?

Kontakta SLU:s miljödatastöd på miljodatastod@slu.se

Publicerad: 18 december 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…