Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskap Naturdata

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Övriga nationella datavärdar är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data. 

Uppdraget

Uppdraget "Naturdata: arter och landskap" delas vid SLU mellan avdelningen för Landskapsanalys och SLU Artdatabanken. På sikt kommer andra miljöanalysverksamheter från SLU att ingå. 

En tredje part i datavärdskapet för Naturdata är Lunds universitet med data för fjärilar och fåglar.

Översikt över datamängder i Artportalen

Nu finns en översikt i Artportalen, där du kan nå projekt och datamängder för Biogeografisk uppföljning, Miljöövervakning, Åtgårdsprogram för hotade arter, Regional miljöövervakning och Uppföljning av skyddade områden. Du kan även följa olika projekt länsvis.

Till översikten i Artportalen

 

Datamängder

Vilken data kan du hitta?

Insekt på blad fotad i mörker. Foto

Leverera data

Så här levererar du data till oss.

Svart och orange skalbagge i grön växt. Foto

Om datamängder

Begränsningar, användarvillkor

Urskog i Ångermanland. Foto
Publicerad: 05 oktober 2022 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se

För hjälp och mer information kontakta oss gärna:

SLU Artdatabanken datavärd för Arter: datavard-arter@slu.se

Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys datavärd för Landskap: landskap@slu.se

Loading…