Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskap Naturdata

Datavärdskap ska ge bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Övriga nationella datavärdar är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag av Naturvårdsverket ansvarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data. 

Publicerad: 05 oktober 2022 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se

För hjälp och mer information kontakta oss gärna:

SLU Artdatabanken datavärd för Arter: datavard-arter@slu.se

Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys datavärd för Landskap: landskap@slu.se

Loading…