Sveriges lantbruksuniversitet

Future Forests

Framtidsplattformen Future Forests är en tvärvetenskapligt plattform för skogsforskning och samverkan som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk.

Facebook: Följ #vimasteprataomskogen

Film: Så klarar skogen klimatförändringen

En vaksam bilist upptäckte sjuka tallar längs vägen från Arlanda. Det visade sig vara ett större utbrott av svampen Diplodia pinea som dödar träd. Ett varmare klimat gör att svampen fått fäste i Sverige. Se filmen om hur skogen i Sverige påverkas av klimatförändringarna och om hur vi kan motverka skador.

Film: Skogens roll i det nya klimatet

Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Filmen Skogens roll i det nya klimatet handlar om hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad det får för konsekvenser.