Framtidens grönsaksdisk

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2017. Rapporten visar en prognos för hur man i branschen tror att försäljningen av våra vanligaste grönsaker kommer att förändras framöver. Den tar också upp nya typer av grönsaker, som kanske har en större tillväxtpotential.