Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv

Senast ändrad: 12 januari 2022

Publ. 2018. Del 1 i serien Future Food Reports. Dagens importberoende, transportberoende och specialiserade jordbruk är sårbart för samhällsstörningar. Här ges en översikt av sårbarheterna samt vilka lösningar som kan göra jordbruket mer motståndskraftigt.