Sveriges förändrade lantbruk: Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 90-talet och strategier inför framtiden

Senast ändrad: 08 maj 2023
Omslaget till rapport nr 11

Publ. 2020. Del 11 i serien Future Food Reports. I den här rapporten utforskas det svenska jordbrukets omvandling sedan 1990-talet. Fyrtio lantbrukare berättar om sina strategier, hur de anpassat sig till förändrade villkor och hur de ser på framtiden. Vem är framtidens bonde i Sverige?

 

Forskarna bakom rapporten har tagit sin utgångspunkt i en 27 år gammal studie med intervjuer med 350 jordbrukshushåll.  Fyrtio lantbrukare från gårdar som fortfarande är i drift har intervjuats på nytt för att kartlägga hur deras situation ser ut i dag och hur förutsättningarna har förändrats. Gårdar från tre regioner - Ångermanland, Västergötland och Skåne – har valts ut för att förutsättningarna för jordbruk ser helt olika ut.

Några teman som man fokuserar på i rapporten är olika förutsättningar i olika delar av landet, klimatförändringar, politik och styrmedel, teknikutvecklingen, attityder kring könsroller samt hur man ser på föräldraliv och fritid.

Dessa teman har sammanförts i en syntes som också är en vetenskapligt baserad diskussion om jordbrukets framtid i Sverige.

Publ. 2020. Del 11 i serien Future Food Reports. Sveriges förändrade lantbruk: lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden av Flora Hajdu, Camilla Eriksson, Cecilia Waldenström och Erik Westholm.

Artikel i tidningen Extrakt, december 2019

Fakta:

Om projektet bakom rapporten

Flora Hajdu, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU. Projektledare

Camilla Eriksson, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet  

Cecilia Waldenström, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Erik Westholm, forskare, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH,

Projekttid

2016-2019

Finansiär

Formas dnr: 2015-976


Kontaktinformation