Sveriges förändrade lantbruk: Lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 90-talet och strategier inför framtiden

Senast ändrad: 04 maj 2020
Omslaget till rapport nr 11

Publ. 2020. Del 11 i serien Future Food Reports. Lantbrukare är en yrkeskår i ständig förändring. I den här studien berättar 40 lantbrukare om hur deras situation ser ut i dag och hur förutsättningarna har skiftat sedan 1990-talet.

Jordbruket i norra Europa möter många svårigheter och bara i Sverige har en tredjedel av gårdarna försvunnit de senaste 25 åren. I ett längre perspektiv ser det annorlunda ut. Klimatförändringarna kan ge global livsmedelsbrist som innebär att produktionsförmågan i de svenska lantbruken får en central betydelse. Syftet med den här studien har varit att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukarhushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige?

Rapporten Svenska lantbrukare om förändringar i lantbrukets förutsättningar och dess framtid av Flora Hajdu, Camilla Eriksson, Cecilia Waldenström och Erik Westholm.

Mer om forskningsprojektet

Artikel i tidningen Extrakt, december 2019


Kontaktinformation
Sidansvarig: futurefood@slu.se