Publikationer från IKEU

Senast ändrad: 17 augusti 2017

Rapporter, vetenskapliga artiklar, föredrag och postrar från IKEU och andra forskare som har använt sig av IKEU-data hittar du här.

Rapporter

Ladda ner runt 100 rapporter om kalkningseffekter gratis. PDF-format, rapporterna är antingen på svenska eller engelska. Rapporterna finns listade dels i årtalsordning, och dels i författarordning.

Vetenskapliga artiklar

Lista på vetenskapliga artiklar på engelska - fleratalet av dom har länkar till abstract (sammanfattning) som du kan läsa gratis. Artiklarna finns listade dels i årtalsordning och dels i författarordning.

Vetenskapliga posters och föredrag

Arkiv för affischer (posters) och föredrag som producerats till symposier och liknande.

Lästips

Bok om försurning

Holmgren, K. & Fölster, J. (2010) Biologisk och vattenkemisk variation i kalkningsverksamhetens målsjöar – ett förbättrat underlag för bedömning av IKEU-sjöarnas representativitet. Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala, Rapport 2010:11. 

"Syftet var att först beskriva några orsaker till biologisk och vattenkemisk variation i de sjöar som kalkas idag, för att sedan bedöma representativiteten hos det begränsade urval av 12 kalkade IKEU-sjöar som har övervakats intensivt sedan 1990-talet. Under 2007-2008 gjordes en vattenkemisk inventering av 3086 målsjöar, det vill säga sjöar i målområden för kalkning..."