Publikationer från IKEU

Senast ändrad: 02 februari 2023

Rapporter, vetenskapliga artiklar, föredrag och postrar från IKEU och andra forskare som har använt sig av IKEU-data hittar du här.

Rapporter

Ladda ner runt 100 rapporter om kalkningseffekter gratis. PDF-format, rapporterna är antingen på svenska eller engelska. Rapporterna finns listade dels i årtalsordning, och dels i författarordning.

Vetenskapliga artiklar

Lista på vetenskapliga artiklar på engelska - fleratalet av dom har länkar till abstract (sammanfattning) som du kan läsa gratis. Artiklarna finns listade dels i årtalsordning och dels i författarordning.

Vetenskapliga posters och föredrag

Arkiv för affischer (posters) och föredrag som producerats till symposier och liknande.

Lästips

ikeuraport-med-skugga.jpg

Drakare, S., Holmgren, K., Näslund, J., Vrede, T. (2022). Detta är IKEU: Integrerad Kalkuppföljning-programmets innehåll och resultat åren 2008-2021. Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala, Rapport 2022:4.