Samarbeten kring biologisk bekämpning

Senast ändrad: 20 december 2022
Fyra personer kikar genom ett stort betongrör. Foto.
Vi är alltid nyfikna på hur vi kan samarbeta med olika organisationer för att få ut biologiska bekämpningsmetoder i samhället! Foto: Cajsa Lithell.

CBC samverkar externt med många olika intressenter för hållbara bekämpningsmetoder utanför SLU. Vi har kontakt med såväl myndigheter som företag, intresseorganisationer och andra forskningsinstitut för att ta fram framtidens hållbara växtskyddsmetoder. CBC bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

Samarbeta med oss!

Här kan du se vem du ska kontakta för att starta ett samarbete, om du har förslag på studentarbeten eller vill ha råd i en fråga som rör biologisk bekämpning.

 • Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur
  Mattias Jonsson: mattias.jonsson, 018-67 24 50
 • Nematoder inom biologisk bekämpning
  Maria Viketoft: maria.viketoft@slu.se, 018-67 15 05
 • Biologisk bekämpning och kemisk ekologi mellan insekter, mikrober och växter
  Paul Becher: paul.becher@slu.se, 040-41 53 05
 • Svampar inom biologisk bekämpning
  Magnus Karlsson: magnus.karlsson@slu.se, 018-67 18 37
 • Växtegenskaper och sortblandning samt biologisk bekämpning i allmänhet
  Johan Stenberg: johan.stenberg@slu.se, o40-41 53 78
En blomfluga på en lila blomma. Foto.
Vi undersöker hur blomflugor kan leverera biologiska bekämpningsmedel till odlingar i samarbete med företag inom växtskyddssektorn. Foto: Pixabay.
Ett fält med grödor med en remsa lila blommor brevid. Foto.
I SamZon-projektet har lantbrukare sått och skött blommande zoner för skydd av vatten och för att främja bl.a. pollinerare och fåglar sedan 2018. CBC samarbetar med Odling i balans för att utvärdera och optimera dessa samzoner för att göra dem till ett hållbart och ekonomiskt alternativ för lantbrukare. Foto: Neus Rodriguez-Gasol.
En kvinna med ljust lockigt hår står framför stora vita skåp med en bricka med rör på. Foto.
Vi hjälper Naturvårdsverket med riskanalyser kring biologiska bekämpningsorganismer och bekämpning av invasiva arter. Här undersöker Clara Kjellström om ett rovkvalster kan överleva den svenska vintern. Foto: Cajsa Lithell.

Agneta-Sundgren.jpg"För lantbrukare är det viktigt att hitta lösningar på växtskyddsproblem. Att lära sig om biologiska bekämpningsmetoder i utvecklingen är mycket inspirerande och ger hopp för framtiden."

Agneta Sundgren
Lantbrukarnas riksförbund, LRF

 

En kvinna med kort grått hår och glasögon. Porträttfoto.
"Kontakten med CBC hjälper mig att ha koll på vad som händer inom området biologisk bekämpning."

Johanna Jansson
Jordbruksverket