Samarbeten kring biologisk bekämpning

Senast ändrad: 02 december 2021
Fyra personer kikar genom ett stort betongrör. Foto.

CBC samverkar externt med många olika intressenter för hållbara bekämpningsmetoder utanför SLU. Vi har kontakt med såväl myndigheter som företag, intresseorganisationer och andra forskningsinstitut för att ta fram framtidens hållbara växtskyddsmetoder. CBC bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.

Samarbeta med oss!

Här kan du se vem du ska kontakta för att starta ett samarbete, om du har förslag på studentarbeten eller vill ha råd i en fråga som rör biologisk bekämpning.

 • Biologisk mångfald och bevarande biologisk bekämpning med insekter och spindeldjur
  Mattias Jonsson: mattias.jonsson, 018-67 24 50
 • Nematoder inom biologisk bekämpning
  Maria Viketoft: maria.viketoft@slu.se, 018-67 15 05
 • Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter
  Paul Becher: paul.becher@slu.se, 040-41 53 05
 • Svampar inom biologisk bekämpning
  Magnus Karlsson: magnus.karlsson@slu.se, 018-67 18 37
 • Växtegenskaper och sortblandning samt biologisk bekämpning i allmänhet
  Johan Stenberg: johan.stenberg@slu.se, o40-41 53 78
Ett fält med grödor med en remsa lila blommor brevid. Foto.
I SamZon-projektet har lantbrukare sått och skött blommande zoner för skydd av vatten och för att främja bl.a. pollinerare och fåglar sedan 2018. CBC samarbetar med Odling i balans för att utvärdera och optimera dessa samzoner för att göra dem till ett hållbart och ekonomiskt alternativ för lantbrukare. Foto: Neus Rodriguez-Gasol.
En kvinna med ljust lockigt hår står framför stora vita skåp med en bricka med rör på. Foto.
Clara Kjellström undersöker om importerade rovkvalster, som skulle kunna användas för biologisk bekämpning, kan överleva den svenska vintern för Naturvårdsverkets räkning. Foto: Cajsa Lithell.

Porträttfoto av en brunhårig kvinna. Foto."För lantbrukare är det viktigt att hitta lösningar på växtskyddsproblem. Att lära sig om biologiska bekämpningsmetoder i utvecklingen är mycket inspirerande och ger hopp för framtiden."

Agneta Sundgren
Lantbrukarnas riksförbund, LRF

 

En kvinna med kort grått hår och glasögon. Porträttfoto.
"Kontakten med CBC hjälper mig att ha koll på vad som händer inom området biologisk bekämpning."

Johanna Jansson
Jordbruksverket