Kontakta CBC

Senast ändrad: 19 april 2022

Vi är SLU Centrum för biologisk bekämpnings verksamhetsgrupp. Kontakta oss gärna för om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Porträttfotografi av en man.Johan Stenberg

Föreståndare

E-post
CV-sida
Telefon: 040-41 53 78
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU i Alnarp

Johans specialistområde är integrerat växtskydd för jordgubbe, smultron och i viss mån andra grödor. En viktig fråga att lösa är hur man kan optimera den biologiska bekämpningen av skadeinsekter utan att försvaga grödornas egna resistensegenskaper. Läs mer om hans forskning här.

Porträttfotografi av en man.Magnus Karlsson

Ställföreträdande föreståndare

E-post
CV-sida
Telefon: 018-67 18 37
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU in Uppsala

Magnus är intresserad av mikroorganismer och deras interaktioner med andra mikrober, med växter och med den omgivande miljön. Hans forskning fokuserar främst på svampars interaktioner med betydelse för uppkomst av växtsjukdomar och biologisk bekämpning av dessa sjukdomar. Läs mer om hans forskning här.

Porträttfotografi av en man.

Mattias Jonsson

E-post
CV-sida
Telefon: 018-67 24 50
Institutionen för ekologi, SLU i Uppsala

Mattias är specialist på insekter och spindeldjur inom biologisk bekämpningHans forskning är främst inriktad  bevarandebiologisk kontroll av ryggradslösa skadedjur i jordbrukssystem. Läs mer om hans forskning här.

Porträttfotografi av en man.

Paul Becher

E-post
CV-sida
Telefon: 040-41 53 05
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU i Alnarp

Paul är intresserad av interaktioner som förmedlas kemiskt mellan organismer som t ex att hitta en värd och sexuell kommunikation. Hans speciella intresse är att förstå vikten av mikrobiella signaler mellan växter och insekter. Läs mer om hans forskning här.

Porträttfotografi av en kvinna.Maria Viketoft

E-post
CV-sida
Telefon: 018-67 15 05
Institutionen för ekologi, SLU i Uppsala

Marias forskning handlar om nematoders ekologi. Hon är framförallt intresserad av hur dessa maskar interagerar med växter (både odlade grödor och vilda växter) och andra organismer i marken. Läs mer om hennes forskning här.

Cajsa Lithell

E-post
Telefon: 070- 337 90 02

Kommunikatör för CBC
SLU i Uppsala

Cajsa arbetar som kommunikatör för CBC. Hon har en bakgrund i ekologisk mikrobiologi och ansvarar för CBC:s sidor på nätet, presentationsmaterial och annan kommunikation.

Spara

Spara

Styrgrupp

Ordförande: Tomas Roslin

Vice ordförandeJohan Meijer

Övriga ledamoter:

Dan Funck Jensen

Sara Hallin

Erland Liljeroth

Sekreterare: Pär Aronsson

Referensgrupp

Fakta:

Ca 20 forskare vid SLU är knutna till CBC. Dessutom samverkar vi med många olika intressenter för hållbara bekämpningsmetoder utanför SLU. Vi har kontakt med såväl myndigheter som företag, intresseorganisationer och andra forskningsinstitut.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50