Personal på SLU Centrum för biologisk bekämpning

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Vi är SLU Centrum för biologisk bekämpnings verksamhetsgrupp. Kontakta oss gärna för om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Johan Stenberg

Föreståndare

E-post
CV-sida
Telefon: 040-41 53 78
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU i Alnarp

Porträttfotografi av en man.

Johans specialistområde är integrerat växtskydd för jordgubbe, smultron och i viss mån andra grödor. En viktig fråga att lösa är hur man kan optimera den biologiska bekämpningen av skadeinsekter utan att försvaga grödornas egna resistensegenskaper. Läs mer om hans forskning här.

Maria Viketoft

Ställföreträdande föreståndare

E-post
CV-sida
Telefon: 018-67 15 05
Institutionen för ekologi, SLU i Uppsala

Porträttfotografi av en kvinna.

Marias forskning handlar om nematoders ekologi. Hon är framförallt intresserad av hur dessa maskar interagerar med växter (både odlade grödor och vilda växter) och andra organismer i marken. Läs mer om hennes forskning här.

Mattias Jonsson

E-post
CV-sida
Telefon: 018-67 24 50
Institutionen för ekologi, SLU i Uppsala

Porträttfotografi av en man.

Mattias är specialist på insekter och spindeldjur inom biologisk bekämpningHans forskning är främst inriktad  bevarandebiologisk kontroll av ryggradslösa skadedjur i jordbrukssystem. Läs mer om hans forskning här.

Paul Becher

E-post
CV-sida
Telefon: 040-41 53 05
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU i Alnarp

Porträttfotografi av en man.

Paul är intresserad av interaktioner som förmedlas kemiskt mellan organismer som t ex att hitta en värd och sexuell kommunikation. Hans speciella intresse är att förstå vikten av mikrobiella signaler mellan växter och insekter. Läs mer om hans forskning här.

Ramesh Raju Vetukuri

E-post
CV-sida
Telefon: 040-41 53 40
Institutionen för växtförädling, SLU i Alnarp

En man med mörkt hår och glasögon i laboratoriemiljö. Foto.

Ramesh intresserade av växt-mikrober och mikrobiom interaktioner med fokus på att utveckla nya och hållbara sätt att förbättra växtavkastningen och kontrollera sjukdomar. Hans fokus ligger på mikrober och deras effektorer, inklusive små RNA-molekyler som reglerar växtegenskaper.

Cajsa Lithell

E-post
Telefon: 070- 337 90 02
Kommunikatör för CBC, SLU i Uppsala

En kvinna med ljust hår utomhus. Foto.

Cajsa arbetar som kommunikatör för CBC. Hon har en bakgrund i ekologisk mikrobiologi och ansvarar för CBC:s sidor på webben, presentationsmaterial och annan kommunikation.

Spara

Spara

Styrgrupp

Hanna Friberg (ordförande)
Sara Hallin
Laura Grenville-Briggs Didymus
Velemir Ninkovic

Ansvarig prefekt

Nils Högberg (Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi)

Referensgrupp

Fakta:

Ca 20 forskare vid SLU är knutna till CBC. Dessutom samverkar vi med många olika intressenter för hållbara bekämpningsmetoder utanför SLU. Vi har kontakt med såväl myndigheter som företag, intresseorganisationer och andra forskningsinstitut.