Hederskodex

Senast ändrad: 04 december 2023

SLU Menys kurser examineras med slutprov. För skriftliga prov gäller SLU:s regler för tentamina. Många kurser examineras online och utan övervakning. Detta bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från studentens sida. Innan provstart ska man därför intyga att man använder sina egna personliga inloggningsuppgifter. Provet kan annars bli ogiltigt.

Regler för examination

En förutsättning för att online-examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att personliga inloggningsuppgifter inte överlåts, och att studenten gör uppgifterna själv. Den student som inte gör uppgiften själv har inte visat att hen tillgodogjort sig den kunskap som kursintyget eller kompetensbeviset anger. 

Innan provstart ska studenten intyga att man använder sina egna personliga inloggningsuppgifter. Överträdelse av detta (osann försäkran) betraktas som fusk och leder till ogiltigt prov och indraget kursintyg eller kompetensbevis.

Reglerna gäller för all examination på alla kurser vid SLU Meny. Kursledningen kan ge kompletterande direktiv för en enskild kurs. Utöver dessa regler gäller SLU:s regelverk.


Kontaktinformation

Maria Lingaas, utbildningsledare
Tel: 0511-670 22