Praktik vid Nationella genbanken

Senast ändrad: 04 april 2024
En praktikant i Nationella genbanken sitter på knä och planterar perenner.

Praktikperioden utgör en viktig del av en utbildning och Nationella genbanken tar emot praktikanter i mån av tid och möjlighet att handleda.

Sedan invigningen 2016 har Nationella genbanken tagit emot praktikanter från flera olika trädgårdsutbildningar runt om i Sverige. Är du intresserad av en praktikplats är du välkommen att höra av dig till verksamhetsledare Helena Persson. Berätta vad och var du studerar, lite om din bakgrund och vilken period du är intresserad av att göra praktik. Vi tar emot förfrågningar löpande under året, men det är större chans till praktik om du hör av dig i god tid. 

Som praktikant handleds du av genbankens personal och deltar i personalens dagliga göromål, främst skötsel av växtmaterial på fält och i växthus. Under praktiken får du inblick i och kunskap om hur vi bedriver verksamheten i genbanken.

 


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92