Historien om oss

Senast ändrad: 05 februari 2024

Inventeringar

Mellan 2002 och årsskiftet 2010/2011 letade Pom med hjälp av duktiga inventerare och trädgårdsintresserade detektiver över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Växterna delades in i åtta olika inventeringsprogram, så kallade upprop: vegetativt förökade köksväxter ("sparrisväxter"), bär, frukt, perenner, prydnadsträd och -buskar, lök- och knölväxter, rosor, krukväxter samt fröförökade köksväxter.

Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011, men uppropen lever ändå vidare. Pom och Nationella genbanken fortsätter att ta emot tips på intressanta växter. Under perioden 2011-2016 koncentrerades arbetet på nästa fas, som bestod i att utvärdera det insamlade materialet och förbereda för framtida bevarande.

Utvärdering - Provodling

Från och med 2011 koncentrerades arbetet på en utvärderingsfas, då det insamlade materialet undersöktes, jämfördes och utvärderades med hjälp av provodlingar och DNA-analyser. I samråd med referensgrupper bestämdes vilka sorter som ska bevaras för framtiden. Under denna fas arbetade vi också med dokumentering av insamlat material och planerade för framtida bevarande och nyttjande. Utvärderingsfasen pågick fram till och med 2015.

 

Närmare 1150 perenner togs in för att jämföras och provodlas sida vid sida. Foto Linnea Oskarsson.

 

Utvärdering av irisar. Foto Linnea Oskarsson, SLU

Irisar i gul-lila färgställningar är relativt vanliga i äldre trädgårdar. Vid närmare granskning är variationen mellan de insamlade exemplaren större än man tror. Foto Linnea Oskarsson.

 

Utvärdering av rosor i Rosuppropet. Foto Lars-Åke Gustavsson

Evalueringsgruppen för rosor arbetar med rosutvärdering i provodlingen på Fredriksdal. Foto Lars-Åke Gustavsson.

 

"Doftutvärdering" av rosor. Foto Henrik Morin

Den goda doften är en av de främsta kvaliteterna hos äldre rosor. Här "doftutvärderas" olika kollekter ur Spinossissima-Gruppen. Foto Henrik Morin.

 

Urval till Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

Arbetet pågår med att välja ut vilka av de insamlade och provodlade växterna som ska bevaras i genbanken. När vi väljer ut vilka plantor som ska bevaras tittar vi bland annat på om växterna går att spåra tillbaka till före 1940 och om de har en väl dokumenterad historia. Foto Linnea Oskarsson.

 

Uppbyggnad av genbanken

Etableringen av den Nationella genbanken har pågått under en följd av år.

Våren 2012

Först ut var humlet som planterades våren 2012. Senare under detta år påbörjades planteringar av jordgubbar och fruktträd.

Humle i Nationella genbanken. Foto Henrik Morin

Här bevaras 56 kloner av svensk humle. Bilden är från 2014. Foto Henrik Morin.

Sensommaren 2012

Under sensommaren 2012 planterades de första jordgubbsorterna i den Nationella genbanken i Alnarp. 

Jordgubbar i Nationella genbankenBland dessa ingick jordgubbsflickorna 'Stella', 'Julia' och 'Landia'. Flicksorterna är resultat av det växtförädlingsarbete som bedrevs på Alnarp i början av förra seklet. De fördes i handeln under åren 1933-1952.

Förutom jordgubbar planterades även sorter av smultron och smulgubbar i Nationella genbanken. Totalt omfattar samlingen i dag 17 sorter. Alla dessa är testade och vid behov rensade från allvarliga virus- och svampsjukdomar. Säkerhetskopior med definierad sundhetsstatus bevaras i så kallade kärnplantväxthus vid Trädgårdsodlingens Elitplantstation.

Foto: Inger Hjalmarsson

 

Hösten 2013

Fruktplantering, Nationella genbankenSedan hösten 2013 växer 22 sorter av plommon och körsbär i den Nationella genbanken i Alnarp. Planteringen ägde rum i strålande solsken november 2012. Träden var förökade med ympris från Trädgårdsodlingens Elitplantstation. Bland de nu planterade sorterna kan nämnas 'Tunaplommon' och sötkörsbäret 'Gårdebo'. Båda dessa räknas till våra svenska lokalsorter. Vidare ingick sorter framtagna av svensk växtförädling såsom 'Experimentalfältets sviskon' med anor från 1800-talet och Lantbruksakademiens dåtida Experimentalfält i Stockholm, plommonet 'Opal' från Alnarp och surkörsbäret 'Kirsa' från Balsgård. Bland sorter av utländsk härkomst men med lång odlingstradition i Sverige återfinns 'Allmän gulröd bigarrå' och 'Stor svart bigarrå'. På sikt är tanken att varje mandatsort av frukt ska bevaras med två träd i Alnarp och två träd i ett lokalt klonarkiv.

Foto: Inger Hjalmarsson

Hösten 2014

Nyanlagda bäddar i Nationella genbanken. Foto Karin Persson

Hösten 2014 blev de första bäddarna till lökar, köksväxter och perenner klara. När genbanken öppnas hösten 2016 ska 270 prydnadslökar, 450 perenner och ett hundratal perenna köksväxter stå planterade här. Foto Karin Persson.

 

Plantering av lökar i Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

Under hösten 2014 började planteringen av perenner och prydnadslökar i den Nationella genbanken i Alnarp. Först i jorden blev en violrotsiris från Gotland och en terrakottafärgad tulpan insamlad i Skåne. Irisar och lökväxter planterar vi i sandblandade, upphöjda bäddar. Foto Linnea Oskarsson

 

Nyupplagda bäddar i Nationella genbanken. Foto Henrik Morin

I oktober 2014 hade vi besök av den meriterade tävlingsplöjaren Nils Göransson som hjälper till att lägga upp perfekt raka bäddar för perenner och lök- och knölväxter vilka ska planteras under 2015. Foto Henrik Morin.

 

Hösten 2015

Uppmätning av bäddar i Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

I augusti 2015 blev alla bäddar för perenner, lökar och knölar klara i den Nationella genbanken. I september var vi i stort sett färdiga med urvalet av växter till genbanken och satte igång att mäta upp bäddar, göra planteringsplaner och plantera. Häckar för lä och skugga planterades också. Nu, i slutet av oktober, har vi planterat 250 accessioner av perenner, bland annat alla pioner, irisar och flox som valts ut, och 200 lökväxter. De återstående växterna planterar vi i vår. Foto Linnea Oskarsson

 

Hösten 2016

Fruktträdsplantering hösten 2016. Foto Inger Hjalmarsson, SLU

I november 2016 planterades äpple, päron, plommon och körsbär i den Nationella genbanken. Ett nittiotal mandatsorter kom på plats - två träd av varje sort. Foto Inger Hjalmarsson.

 

Rosplantering i Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU

I slutet av november planterades 186 rosor i genbanken på Alnarp. Dessa har förökats med rotskott i provodlingen på Fredriksdal. I mars 2017 ska 22 rotäkta plantor, i form av hela eller delade buskar, flyttas från provodlingen till genbanken på Alnarp. Under hösten 2017 kommer merparten av genbankens resterande sorter planteras på Alnarp. Dessa är under förökning med sticklingar på Elitplantstationen eller genom okulering av plantskolor i Helsingborg. Foto Linnea Oskarsson.

 

Invigning av Nationella genbanken

Invigning av Nationella genbanken. Foto Linnea Oskarsson, SLU.

Genbanken invigs den 15 juni 2016. Över ett fyra hektar stort område ska bortemot 2200 olika växtsorter bevaras för framtiden. Foto Linnea Oskarsson.


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se