Skyddad odling av bär

Senast ändrad: 22 februari 2024
Färgfoto som föreställer den skyddade odlingen av bär vid Elitplantstationen i Balsgård. Jordgubbsplantor planterade i stora krukor står uppställda på ett bord i ett växthus.

Vilka sorter bevaras?

Vårt pomologiska arv av bärsorter finns definierat i ett antal bärmandatsorter. För närvarande upptar bärens mandatsortlistor 58 vinbär, 32 krusbär, 29 hallon och 30 jordgubbar/smultron.

Var finns sorterna?

För att uppnå säkerhet i bevarandet är grundtanken att varje mandatsort ska bevaras med fyra plantor, varav två i skyddad växthusodling och två i Alnarps genbanksfält.

Vad gäller den skyddade odlingen i s.k. kärnplantsväxthus har Pom avtal med Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation i Fjälkestad. Avtalet innebär att Elitplantstationen på uppdrag av Pom ansvarar för säkerhetskopiorna.

Varför bevaras säkerhetplantor i skyddad odling?

Det finns två huvudskäl till den skyddade odlingen:

  1. Bärväxter som odlas i fält förökar sig lätt med revor, rotskott eller frö, och fodrar därför i jämförelse med fruktträden en mer intensiv skötsel för att materialets sortäkthet ska kunna garanteras.
  2. Bärväxterna är mer utsatta för virussjukdomar, vilka sprids av insekter. Plantor med virus försvagas och ibland kan bärproduktionen utebli helt. Virus har varit en vanlig orsak till att bärsorter försvunnit ur odlingen.

Poms målsättning är att samtliga bärmandatsorter ska bevaras fria från virus, vilket innebär att sorterna testas för virus och om smitta konstateras genomgår virusrensning. De virusfria kärnplantorna som bevaras i den skyddade växthusodlingen fungerar som säkerhetskopior, samtidigt som de utgör friskt utgångsmaterial vid framtida förökning.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92