Examensarbeten

Senast ändrad: 09 oktober 2019

Här är examensarbeten som är handledda av personal vid Nationella genbanken eller som handlar om växter i Nationella genbanken samlade. De titlar som är markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2019:

Claesson, M. 2019. Trädgårdsmästarbostaden – Gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

Loo, J. 2019. Beskärning och värdering av gamla äppelträd. Kandidatuppsats 15 hp, Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård.

Ottosson, M. 2019. Luktpioner som såldes i Dalarna: En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895-1972. Kandidatuppsats 15 hp, Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård. 

2018:

Jacobsson Ringkvist, C. 2018. Alla tiders perenner! Jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 1910-1930 och 1950-1970. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

2016:

de Vahl, E. 2016. Norrlandslök: Nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? Ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för biosystem och teknologi. 


Kontaktinformation

Genbankskurator för frukt och bär: Inger Hjalmarsson, 040-41 55 74, alt. 070-414 50 64, inger.hjalmarsson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Trädgårdsmästare och genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik De Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se

Konsulent, ansvarig för rosor, prydnadsträd och -buskar: Henrik Morin, 070-313 29 82, henrik.morin@slu.se

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se