Examensarbeten

Senast ändrad: 22 november 2021

Här finns examensarbeten som behandlar växter i Nationella genbanken eller är handledda av personal vid genbanken samlade. Titlar markerade i blått går att ladda ner direkt från sidan.

2020:

de Vahl, E. 2020. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten?  – Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen. Magisteruppsats, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

2019:

Claesson, M. 2019. Trädgårdsmästarbostaden – Gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

Loo, J. 2019. Beskärning och värdering av gamla äppelträd. Kandidatuppsats 15 hp, Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård.

Ottosson, M. 2019. Luktpioner som såldes i Dalarna: En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895-1972. Kandidatuppsats 15 hp, Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård. 

2018:

Jacobsson Ringkvist, C. 2018. Alla tiders perenner! Jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 1910-1930 och 1950-1970. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

2016:

de Vahl, E. 2016. Norrlandslök: Nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? Ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för biosystem och teknologi. 


Kontaktinformation

Verksamhetsledare för Nationella genbanken: Helena Persson, 040-41 51 47 alt. 0735-32 84 92, helena.m.persson@slu.se

Genbankskurator för krukväxter, prydnadslökar och -knölar: Karin Persson, 040-41 55 46 alt. 0702-64 63 56, karin.persson@slu.se

Genbankskurator för perenner: Linnea Oskarsson, 040-41 55 86 alt. 070-350 14 19, linnea.oskarsson@slu.se

Genbankskurator för fleråriga köksväxter: Erik de Vahl, 0724-54 98 79, erik.de.vahl@slu.se