Krukväxterna i Nationella genbanken

Senast ändrad: 02 april 2024
Krukväxter av olika arter, på rad i ett växthus.

Krukväxterna är också en del av vår trädgårdshistoria. Det finns ofta kulturhistoria knuten till växterna i form av berättelser, traditioner och lokala namn.

Det bästa sättet att bevara en släktklenod var genom att sprida den. Många av de tips som kommit in till Krukväxtuppropet har handlat om personer som har fått en krukväxt när de har lämnat barndomshemmet eller i samband med dop eller bröllop. Växterna får historiska rötter, de blir som levande arvegods, och bevaras som minne av en person eller en händelse.

Krukväxtuppropet var det sista av Poms åtta upprop. Här letade vi efter krukväxter som gick att spåra tillbaka till före 1960. Närmare 1 200 tips om äldre krukväxter kom in från cirka 700 personer.

Av de 1 200 tipsen kommer cirka 220 krukväxter att sparas i genbanken för framtiden. Den klart största gruppen krukväxter kommer att vara pelargoner. Därefter kommer olika typer av bladkaktusar. Variationen är mycket stor och närmare 100 olika grupper/arter av krukväxter kommer att bevaras. De kommer från Trelleborg i söder till Storuman i norr.


Kontaktinformation

Karin Persson, genbankskurator för prydnadslökar, prydnadsknölar och krukväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karin.persson@slu.se, 040-41 55 46, 0702-64 63 56