Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Omslag, Kulturarvsväxter. Grafisk form Ingrid Henell.jpg

Ny bok om genbankens köksväxter snart på väg

I boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald presenteras de vegetativt förökade köks-, krydd- och medicinalväxter som samlades in och provodlades inom Poms Sparrisupprop. Sort för sort presenteras växternas kultur- och odlingshistoria. Författare är Else-Marie Strese, genetiker och agrarhistoriker, och Erik de Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken. Boken kommer i tryck under maj. Läs mer om boken här:

Publicerad: 27 mars 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se