Samarbeten

Senast ändrad: 13 april 2023

Arbetet med att bevara och hållbart bruka de odlade växterna och deras vilda släktingar är en internationell angelägenhet. Många av världens länder har satt igång program och projekt för att se till att växterna - genresurserna - inte går förlorade för framtiden. Vi är också starkt beroende av varandra för att lösa jordbrukets matproduktion och allas tillgång på olika livsmedel. Tänk på att av allt frukt och grönt i butiken hör nästan bara krusbär, röda och svarta vinbär hemma i vårt land!

Sverige är ett litet land, och därför måste vi samarbeta på alla fronter: odlare, forskare, växtförädlare, myndigheter, konsumenter, och andra. Bara på så sätt kommer vi att klara av våra egna, och de globala, utmaningarna.

I Sverige består Pom av ett nätverk där en lång rad intressenter samverkar: myndigheter, forskningsinstitutioner, växtförädlare, museer, NordGen (tidigare Nordiska genbanken), ideella föreningar, botaniska trädgårdar och andra. Var och en bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. Alla är inte lika aktiva samtidigt, utan man deltar efter intresse, tid och förmåga.

Länkar till Poms aktörer hittar du här >


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64