Nordiskt samarbete

Senast ändrad: 03 oktober 2022

NordGen (tidigare Nordiska genbanken) i Alnarp är förstås en viktig partner för Pom. Men det finns också ett direkt och nära samarbete med övriga nordiska nationella program. Pom arbetar sedan begynnelsen med de övriga nordiska nationella programmen, i synnerhet med Norge och Finland. Länderna delar historiskt sett mycket av den odlade mångfalden, och det nära samarbetet kring vissa växtgrupper har bland annat varit ovärderligt inför urvalet av växter till den Nationella genbanken i Alnarp.

På senare år har länderna samarbetat intensivt kring bevarande och användning av vilda kulturväxtsläktingar. Andra frågor har bland annat handlat om "genbanksutsäde", dvs hur kan vi få fler genbankssorter ut till odlare och vilka hinder finns för detta? NordGen fyller här en viktig funktion som plattform för information och diskussion. 

Länkar till nordiska program eller verksamheter kring växtgenetiska resurser:

Danmark

Finland

Island

Norge


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64