Organisation av SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 04 maj 2021

SLU Riskvärdering av växtskadegörare är placerad vid NJ-fakulteten på SLU. Enhetens verksamhet leds av en styrgrupp med ledamöter från SLU, Jordbruksverket samt Skogsstyrelsen. Operativt arbetar två analytiker på heltid i enheten.

Analytiker

Niklas Björklund

Niklas har huvudansvaret för riskvärdering av makroorganismer (framförallt insekter). Han har tidigare arbetat med skogsskadeinsekter framförallt med snytbaggen, granbarkborren och contortabastborren.

Johanna Boberg

Johanna är huvudansvarig för riskvärdering av mikroorganismer. Hon har en bakgrund som skogpatolog och har bland annat arbetat med främmande arter av svamppatogener.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Styrgrupp

Riccardo Bommarco, Professor vid Institutionen för ekologi, SLU, ordförande, ordförande
Kristof Capieau, Växtskyddschef, Jordbruksverket
Linda af Geijersstam, Rådgivare, Jordbruksverket
Gunnar Isacsson, Ekolog, Skogsstyrelsen
Anna Berlin, Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
Johan Stenberg, Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
Christer Björkman, Professor vid Institutionen för ekologi, SLU
Pär Aronsson, forskningssekreterare (administrativt stöd)

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se