Lantgården som resurs för samhället och organisationen av dess välfärdsinsatser

Senast ändrad: 19 april 2023
Två getter, en vit och en svart, står vid öppningen till en ligghall i trä. Foto.

Rapporten syftar till att belysa hur Sveriges kommuner och regioner kan ta hjälp av lantgårdar som en resurs för olika utsatta målgrupper i samhället. Den tar även upp hur dessa verksamheter bör organiseras för att få ett långsiktigt hållbart samarbete mellan de svenska lantgårdarna och samhället. Avslutningsvis presenteras nio rekommendationer på förändringar som krävs för en positiv utveckling av lantgårdsbaserade insatser (LBI). Rapporten ingår i SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie, nummer 11.

 

Syftet med denna rapport är att;

  • presentera hur kommuner och regioner kan ta hjälp av lantgårdar som en resurs för olika utsatta målgrupper i samhället samt
  • belysa hur dessa verksamheter bör organiseras för att få ett långsiktigt hållbart samarbete mellan de svenska lantgårdarna och samhället.

Målgruppen är politiker, myndigheter och organisationer inom välfärds- och skolsektorn samt enskilda entreprenörer inom verksamhetsområdet.

Det saknas politisk styrning och nationell organisering av lantgårdsbaserade insatser (LBI). Rapporten utmynnar i flera rekommendationer kring vilka förändringar som anses vara nödvändiga för att LBI ska bli en hållbar och långsiktig verksamhet i syfte att kunna erbjuda sociala välfärdsinsatser till utsatta grupper i samhället.

I Sverige finns idag ett 80-tal godkända Grön Arena gårdar, samt flera andra gårdar som kommuner och regioner kan upphandla för olika insatser. En utbyggnad av LBI i Sverige skulle gynna landsbygdsföretagande, och särskilt kvinnligt företagande.

/Trevlig läsning!