Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa

Senast ändrad: 02 maj 2023
En yngre pojke leker med en social tjänstehund på en gräsmatta. Foto.

Rapporten syftar till att presentera vad en social tjänstehund är, vilket arbete den utför, hur de personer den hjälper påverkas av den hundunderstödda insatsen, vilka behov hundarna har och hur deras hälsa och välfärd påverkas av arbetsinsatsen. Rapporten utmynnar i ett antal nationella rekommendationer och slutsatser, som riktar sig till beslutsfattare i syfte att kvalitetssäkra verksamheten och trygga hundarnas välfärd. Rapporten ingår i SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie, nummer 9.

Se även de inspelade webbinariet från 2021 i samband med lanseringen (länk längst ner på sidan).

Syftet med rapporten är att;

  • presentera vad en social tjänstehund är,
  • vilket arbete den utför,
  • hur de personer den hjälper påverkas av den hundunderstödda insatsen,
  • vilka behov den sociala tjänstehunden har samt
  • hur dess hälsa och välfärd påverkas.

Målgruppen är politiker, myndigheter och organisationer inom djur-, välfärds- och skolsektorn, yrkesgrupper inom veterinärmedicin etologi och husdjursvetenskap, samt enskilda hundförare, organisationer och utbildningsarrangörer för sociala tjänstehundar. 

Det finns olika typer av sociala tjänstehundar och de delas vanligtvis upp i; besökshund, vårdhund, terapihund och skolhund. I Sverige finns det idag flera större utbildare av sociala tjänstehundar och många hundteam runt om i landet. 

Rapporten lyfter fram ett 10-tal rekommendationer och ett antal slutsatser som författarna anser behöver införas nationellt, i syfte att kvalitetssäkra verksamheten och trygga hundarnas välfärd. Det är viktig kunskap som bör vara kända av alla som utbildar och upphandlar sociala tjänstehundar.

/Trevlig läsning!