Utlysningar SLU Nätverk växtförädling & avel

Senast ändrad: 12 april 2024

Utlysning konferensbidrag

SLU:s Nätverk växtförädling & avel har öppnat en särskild utlysning för att stödja SLU:s forskare, tekniker och studenter att delta i konferenser relaterade till djur- eller växtförädling under 2024/ första halvåret 2025. Utlysningen hjälper de sökande att täcka de avgifter som är förknippade med aktivt deltagande i akademiska konferenser relaterade till deras studier eller arbete vid SLU.

Mer information (på engelska): https://www.slu.se/breedingcall2024


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anna Maňourová (koordinator)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Anna.Manourova@slu.se