Utlysningar SLU Nätverk växtförädling & avel

Senast ändrad: 30 november 2023

Utlysning för praktikplatser vid företag som är specialiserade på växtförädling eller djuravel

SLU Breeding Network välkomnar masterstudenter och doktorander vid SLU att ansöka om medel för att göra praktik på ett växtförädlingsföretag eller på ett företag som är specialiserad på djuravel, under september eller oktober 2023. Boende och ytterligare löpande kostnader upp till 25 000 SEK per student finansieras. Välj ett företag där du vill göra din praktik. Bifoga ansökan ett brev från en daglig handledare från företaget som beskriver dina uppgifter under praktikmånaden. Bifoga även ett brev från din handledare på SLU med en kort redogörelse för hur denna praktik är kopplad till växtförädling eller djuravel samt till ditt examensarbete. Skicka din ansökan till Anneli Adler (anneli.adler@slu.se) senast den 15 augusti. Skriv ANSÖKAN om PRAKTIK som ämne för ditt e-postmeddelande.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54