SLU Vatten: Utbildningar

Senast ändrad: 17 april 2019
SLU_130704_3976_jsg.jpg

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kunskap för hållbar förvaltning av vattenresurser och akvatiska ekosystem blir viktigare och viktigare i takt med klimatförändringarna, ökad konkurrens om resurser, snabb urbanisering och förlust av biologisk mångfald. Vatten är därför dels en väl integrerad del i många av SLU:s utbildningar, men SLU håller också en rad program och kurser med vatten och / eller akvatiska ekosystem i fokus:

Exempel på program med vatten i fokus:
Exempel på program med vatten integrerat i en bredare utbildning:
 Exempel på fristående kurser med vatten i fokus:

Utforska gärna SLUs kursutbud vidare här


Kontaktinformation

SLU Vattenforum
water@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: water@slu.se