Om oss

Senast ändrad: 11 juni 2019
fenologinatverket-start-398px.jpg

Svenska fenologinätverket är ett nationellt samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga. Målet är att långsiktigt samla in, tillhandahålla och presentera data om naturens kalender.

Professionella och frivilliga observatörer rapporterar via www.naturenskalender.se.

Fenologinätverket är också en öppen mötesplats dit myndigheter och organisationer är välkomna till samarbete och initiativ kring fenologi. Svenska fenologinätverket samarbetar med fenologinätverk i andra länder och är medlem i det europeiska fenologiprojektet Pan European Phenology Project. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.

Med början 2015 levererar Svenska fenologinätverket underlag till miljömålsindikatorn Växternas växtsäsong. Denna indikator bidrar till uppföljningen av Begränsad klilmatpåverkan, ett av de 16 svenska miljömålen. 

Utöver långsiktig miljöövervakning genomför Svenska fenologinätverket även korta kampanjinsatser och stora massförsök, såsom Vårkollen respektive Höstförsöket. Läs mer på www.naturenskalender.se.

Svenska fenologinätverket är ett samarbete mellan SLU Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs Botaniska Trädgård. Göteborgs universitet, Lunds universitet, Länsstyrelserna, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, SMHI, Stockholms universitet, Sveriges Biodlares Riksförbund, Svenska Botaniska Föreningen och SOF – BirdLife Sverige. SLU är ansvarig huvudman.

Kontaktinformation om nätverket

slu_test.jpg
gu_test2.jpg
logo-org-svensk_stor_150dpi.png
Lunds_universitet_C2r_RGB.png
naturvardsverket.png
Naturvårdsverket, partner i SWE-NPN
lst_col.png
SMHI_Logga_svart.png
nrm_logo_cmyk.png
SBF-logo-transparent.png
SBR-logo_farg.png
SOF_logotyp_srgb.png
GBT_logo.png
Fakta:

Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket.

Fenologi handlar om årligt återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning, blomning, fruktsättning, höstlövsfärger, lövfällning, djurs vintervila och reproduktion, flyttfåglarnas ankomst och avfärd etc. När man vill beskriva ett områdes växt- och djurvärld är tidpunkten för fenologiska faser samt startpunkten, slutpunkten och längden på den biologiska växtsäsongen viktiga faktorer.

(Källa: Wikipedia)


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se