FyrisQ

Senast ändrad: 12 augusti 2020
Två linjediagram. Illustration.

FyrisQ beräknar vattenbalanser och simulerar avrinning.

FyrisQ är baserad på vattenbalansmodellen WASMOD (Xu 2002) och har programmerats på samma plattform (Visual Basic i .Net) som FyrisNP. Med modellen simuleras avrinning med månads- alt. veckoupplösning. Modellen kalibreras mot uppmätt vattenföring.

Referenser
C-Y. Xu, 2002. WASMOD – The water and snow balance modeling system. In: V.J. Singh and D.K. Frevert, Editors, Mathematical Models of Small Watershed Hydrology and Applications, Water Resources Publications LLC, Highlands Ranch, CO, US (2002), pp. 555–590 (Chapter 17).

Kontaktperson: Faruk Djodjic och Elin Widén Nilsson


Kontaktinformation