SWAT

Senast ändrad: 02 november 2020

Modellen beräknar hydrologi samt sediment-, kväve- och fosfortransporter i ett avrinningsområde

SWAT är en simuleringsmodell som utvecklats i USA för beräkning av hydrologi samt sediment-, kväve- och fosfortransporter i ett avrinningsområde. Modellen är processorienterad och minsta beräkningsenhet är en kombination av delavrinningsområde, jordart och markanvändning/jordbruksgröda. Modellen har en hög potential att beräkna belastning och åtgärdseffekter men är samtidigt parametertung och ställer höga krav på indata och kalibreringsdata. Tillämpning av andra tilläggprogram (t. ex. SWAT-CUP) för kalibrering av SWAT-modellen kan dock förkorta kalibreringstiderna och möjliggör osäkerhetsanalyser.

Exempel på tillämpningar:

Ekstrand, S., Wallenberg, P., and Djodjic, F.,  2010. Process Based Modeling of Phosphorus Losses from Arable Land. Ambio, 39:100–115. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-010-0016-5

Djodjic, F., Ulén, B., Kyllmar, K., 2010. Modeling Nitrogen and Phosphorus transport in a small agricultural stream in Eastern Sweden, page 94 in 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Book of Abstracts, Towards a sustainable control of diffuse P loss: risk, monitoring, modelling, and mitigation options.