Läckagekoefficienter för kväve och fosfor från jordbruksmark

Senast ändrad: 18 mars 2024
Nysådd gröda på åkermark. Foto.

Här kan du ladda ned beräknade läckage av kväve och fosfor från jordbruksmark för olika grödor, jordar och läckageregioner.

Beräkningarna är gjorda med beräkningssystemet NLeCCS. Metodiken beskrivs i rapporten NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark.

År 2019 – NLeCCS version 5.0

Beräkningen avser normaliserat läckage från jordbruksmark av kväve respektive fosfor för år 2019. Läckagevärdena har använts i rapporteringen till Helcom PLC8.

Läckagekoefficienter för kväve med NLeCCS 5.0-metodik (Excelfil) och läckagekoefficienter för fosfor med NLeCCS 5.0-metodik (Excelfil).

I fliken "Information" i Excelfilerna finns mer information om beräkningsresultaten och hur de kan användas.

Beräkningarna har gjorts av på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Underlagsrapport: Johnsson, H., Mårtensson, K., Lindsjö, A., Persson, K., Andrist Rangel, Y. och Blombäck, K. (2023). Läckage av näringsämnen från svensk åkermark - Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 2019. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 178)

År 1995, 2005, 2013 och 2019 – NLeCCS version 6.0

Beräkningen avser normaliserat läckage från jordbruksmark av kväve respektive fosfor för åren 1995, 2005, 2013 och 2019 med NLeCCS 6.0-metodik.

Läckagekoefficenter för kväve med NLeCCS version 6.0-metodik (Excelfil, korrigerad 2024-03-15) och läckagekoefficienter för fosfor med NLeCCS version 6.0-metodik (Excelfil).

I fliken "Information" i Excelfilerna finns mer information om beräkningsresultaten och hur de kan användas.

Beräkningarna har gjorts av på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Underlagsrapporter: 

  • Johnsson, H., Mårtensson, K., Lindsjö, A., Persson, K., Andrist Rangel, Y. och Blombäck, K. (). Läckage av näringsämnen från svensk åkermark 1995 - 2019 Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för åren 1995, 2005, 2013 och 2019 med NLeCCS 6.0-metodik. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Manuskript).
  • Johnsson, H., Mårtensson, K., Lindsjö, A., Persson, K., Andrist Rangel, Y. och Blombäck, K. (2023). Läckage av näringsämnen från svensk åkermark - Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 2019. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 178)

Tidigare beräkningar

Information om beräkningar med tidigare metodik finns på sidan med arkiverade läckagekoefficienter