Vargrevir, löpande uppdatering 2021/2022

Senast ändrad: 08 juni 2022
Varglöpor i snö

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Vi redovisar vargrevir som familjegrupper och revirmarkerande par, dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner. Begreppen förklaras nedanför kartan.

 

Resultat från varginventering i Sverige vintern 2021–2022

Läs slutrapporten med inventeringsresultaten 2021–2022 här: Inventering av varg

Fakta:

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2020/2021 är att dokumentera samtliga familjegrupper och revirmarkerande par. Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Även förekomst av årsvalpar kommer att dokumenteras för att kunna göra en populationsuppskattning utifrån antal föryngringar i populationen.
 
I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året.

Familjegrupp

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.
 
En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.

Revirmarkerande par

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.

Trender och populationsuppskattningar av populationen

Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).
 
Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.