Manualer till databaser

Senast ändrad: 29 november 2016

Manual till Skandobs

Manual för dig som tar emot information om observationer registrerade av allmänheten och registrerar resultat från kvalitetssäkring.

Skandobs - Kvalitetssäkring av observationer (0,8 MB)

Manualer till Rovbase

För Rovbases användare finns kortfattade manualer:

Rovbase – Registrera viltskada
Manualen beskriver hur man registrerar skador av stora rovdjur i Rovbase.
Rovbase – Registrera viltskada (1,4 MB)

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin
Installationsanvisningen beskriver hur man installerar ett insticksprogram (Garmin Communicator Plugin) på datorn. Insticksprogrammet underlättar hämtning av data från en GPS-enhet av märket Garmin.
Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin (2 MB)

Rovbase - Logga in och anpassa
Manualen beskriver hur man loggar in i Rovbase, ändrar lösenord, justerar kontaktuppgifter och gör personliga inställningar.
Rovbase - Logga in och anpassa (0,7 MB)

Rovbase - Registrera slinga
Manualen beskriver hur man registrerar en slinga i Rovbase. Med slinga menas den väg man färdats när man sökt efter djur, eller spår av djur och där man har spårat djur.
Rovbase - Registrera slinga (1 MB)

Rovbase - Registrera observation (ny version hösten 2015)
Manualen beskriver hur man i Rovbase registrerar en observation av djur eller spår av djur.
Rovbase - Registrera observation (2 MB)

Rovbase - Manual till GPS-dialogen
GPS-dialogen används för att i karta ange var man färdats när man sökt efter djur eller spårat djur. I GPS-dialogen kan man hämta data från en GPS-enhet eller rita för hand.
Rovbase - Manual till GPS-dialogen (1,8 MB)

Rovbase - Registrera DNA-prov (ny version hösten 2015)
Manualen beskriver hur man i Rovbase registrerar DNA-prover.
Rovbase - Registrera DNA-prov (1,5 MB)

Rovbase - Hitta analysresultat
Manualen beskriver hur man hittar analysresultat för DNA-prover och information om rovdjursindivider.
Rovbase - Hitta analysresultat (0,7 MB)

Rovbase - Dokumentation av järvinventering (ny version 2016)
Manualen beskriver hur man dokumenterar järvinventering i Rovbase.
Rovbase - Dokumentation av järvinventering (1 MB)

Rovbase - Registrera döda rovdjur
Manualen beskriver hur man registrerar döda rovdjur i Rovbase.
Rovbase - Registrera döda rovdjur (1,1 MB)

Sidansvarig: maria.levin@slu.se