CV-sida

Åke Olson

Åke Olson
Mer information finns på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671876
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala