CV-sida

Albin Gräns

Albin Gräns

Presentation

Foto: Albin Gräns med pingviner.

Doktor i zoofysiologi
Arbetsbeskrivning:
Zoofysiology, djurhälsa, djurvälfärd

Forskning

Forskningsintressen

Jag fascineras av hur djur hanterar svåra utmaningar.

De bakomliggande orsakerna till utmaningarna som djur utsätts för varierar i hög grad. Ibland är de helt naturliga (t.ex. säsongsvariationer) medan de i andra fall är indirekt eller direkt skapade av människor (t.ex. klimatförändringar eller situationer som uppstår inom jakt/fiske och odling). Hur kroppen svarar på en utmaning som uppfattas som potentiellt störande eller hotande är dock förvånansvärt likt oavsett orsaken.

I min forskning försöker jag länka samman ekologi, etologi och fysiologi för att förstå hur djur hanterar svåra utmaningar och försöker bedöma hur olika utmaningar påverkar deras välfärd och hälsa.

Pågående projekt:

 

Publikationer i urval

Länkar

Ytterligare kontaktuppgifter: Mobil: 073-7033500

Besöksadress: Medicinaregatan 18 405 30 Göteborg
Följ mig på twitter Illustration: Följ oss på twitter.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); MOD Göteborg
Telefon: +46737033500
Postadress:
c/o Göteborgs universitet, Natrium, Box 463
405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 7B, Göteborg