CV-sida

Alexander Koc

Alexander Koc
Jobbar för att förverkliga snabbare och bättre bestämning av sjukdomsresistens hos grödor med hjälp av maskinlärning och sensorer.

Presentation

Min forskning bygger på att ta fram metoder grundade i genomik och fenomik för att snabba på förädlingsprocessen för sjukdomsresistens i höstvete

 

Bakgrund

* Masterexamen i Bioinformatik, Lunds Universitet

* Kandidatexamen i Molekylärbiologi, Lunds Universitet

Publikationer i urval

2019

Odilbekov F, Armoniené R, Koc A, Svensson J, Chawade A. (2019). GWAS-Assisted Genomic Prediction to Predict Resistance to Septoria Tritici Blotch in Nordic Winter Wheat at Seedling Stage. Front. Genet. DOI:10.3389/fgene.2019.01224

2018

Koc A, Henriksson T, Chawade A. (2018).  Specalyzer-an interactive online tool to analyze spectral reflectance measurements.  PeerJ, 6  DOI:10.7717/peerj.5031


Kontaktinformation

Doktorand tjl vid Institutionen för växtförädling
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: