CV-sida

Alexander Menegat

Alexander Menegat
Mitt forskningsfokus är växtekologi med specialisering på diversifiering av odlingssystem och ekologisk ogräshantering. Syftet med min forskning är att förbättra vår kunskap om interaktioner i jordbruksekosystem och att utveckla odlingssystem baserade på systematisk och kombinerad användning av ekologiska mekanismer snarare än direkta interventioner.

Presentation

Förenklade växtföljder och beroendet av herbicider för att bekämpa ogräs har lett till en kaskad av komplexa problem i dagens jordbruksekosystem. Detta inkluderar den snabba spridningen av herbicidresistenta ogräspopulationer, pesticidförorening av miljön och livsmedelskedjan, hälsorisker för pesticidanvändare och konsumenter samt en enorm förlust av biologisk mångfald. Dagens ogrässamhällen domineras av ett fåtal välanpassade arter som är svåra att hantera med strategier som enbart bygger på direkta åtgärder för ogräsbekämpning.

Min forskning fokuserar på att studera effekten av diversifiering av odlingssystem på tillhandahållandet av ekosystemtjänster. Jag är intresserad av hur diversifieringen av odlingssystem påverkar sammansättningen av åkerväxter och därmed den funktionella egenskapsmångfalden i agroekosystem. För min forskning använder jag deltagande forskningsmetoder där jordbrukare, rådgivare och forskare gemensamt utformar och testar odlingssystem i kort- och långsiktiga fältexperiment. Utöver min kärnforskning är jag intresserad av miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av förvaltning av agroekosystem i allmänhet och ogräshantering i synnerhet.

Undervisning

Jag leder masterkursen "Hållbar växtproduktion". Kursen är en del av masterprogrammet i växtbiologi för hållbar produktion.

Forskning

Jag leder följande forskningsprojekt:

 1. Lantbrukardriven utveckling av ekonomiskt och ekologiskt hållbara ogräsbekämpningsstrategier mot renkavle (Stiftelsen Lantbruksforskning). 2024 - 2027
 2. IMPULSE - Fostering organic cultivation of grain legumes; a multi-scale feasibility study for soybean and lupin production in Sweden (FORMAS). (2019 - 2024)
 3. PADILSO - Participatory design of innovative crop management strategies for lupine and soybean production in organic farming (Ekhaga Foundation). (2022 - 2024)
 4. Preparing for the future: sustainable cropping systems without glyphosate (SLF). (2020 - 2023)
 5. Facilitating reduced and no-tillage organic grain legume production systems (EkoForsk). (2020 - 2023)
 6. Sustainable control of grass weeds in intensive cereal cropping systems (long-term trial financed by the NJ faculty, SLU). (2012 - 2022)
 7. EcoServ: Long-term evaluation of agroecosystem functioning along a cropping system diversification gradient (long-term trial financed by the NJ faculty). (2021 - )

 

Bakgrund

 • sedan 2023 Universitetslektor (docent) i växtekologi, SLU Institutionen för växtproduktionsekologi
 • 2019 - 2023 Biträdande universitetslektor i växtekologi, SLU Institutionen för växtproduktionsekologi
 • 2015 - 2019 Postdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi
 • 2012 - 2015 Postdoktor vid University of Hohenheim, Institute for Phytomedicine
 • 2012 Doktorsexamen i jordbruksvetenskap, University of Hohenheim, Tyskland
 • 2008 Master i jordbruksvetenskap, University of Hohenheim, Tyskland, huvudämne: Växtvetenskap

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Ogräsekologi
Telefon: +4618671850
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala