CV-sida

Alyona Minina

Alyona Minina
Associate professor at the Department of Molecular Sciences

Presentation


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Biokemi
Telefon: +4618673320
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Uppsala, Uppsala