CV-sida

Anders Carlsson

Anders Carlsson
Prefekt för institutionen för växtförädling / Professor i växtförädling med inriktning på bioteknik.

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415561
Postadress:
Växtförädling, Box 101
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp