CV-sida

Anders Carlsson

Anders Carlsson
Prefekt för institutionen för växtförädling / Professor i växtförädling med inriktning på bioteknik.

Kontaktinformation

Prefekt, Professor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415561
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp