CV-sida

Anders Dahlberg

Anders Dahlberg
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +4618-671598, +46703502745
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala