CV-sida

Anders Herlin

Anders Henrik Herlin
Djur, teknik, byggnader och hållbarhet är den kombination av ämnen som präglar min forskning och samverkan. En bra byggnadsfunktion skapar förutsättningar för ett bra djurskydd - och en bra produktion. Den tekniska utvecklingen med digitalisering skapar otroligt många och avancerade möjligheter att följa djuren i realtid med hjälp av sensorer och avancerad databearbetning ger oss nyttig information och har praktiskt tillämpning. Djurens roll för en hållbar livsmedelsprodutkion är en sak som intresserar mig mycket.

Presentation

Min forskning handlar om hur vi kan skapa en god djurvälfärd kombinerat med effektiv skötsel. Viktiga delar i en bra djurmiljö är hygienen av både lokaler och djur och att djuren kan få utlopp för sina naturliga beteenden. En miljö där djuren trivs ökar även produktiviteten. 

Mitt expertområde är byggnadsfunktion och djurmiljö i mjölk- och nötköttsproduktion. Jag arbetar främst med olika detaljer i utformningen av djurmiljön men också med hela system för produktion av kött och mjölk.

Samverkan

Min institution, Lantbrukets byggnadsteknik, har länge haft utåtriktade aktiviteter mot näringen. Vi anordnar bland annat årligen Alnarps mjölkdag då vi redovisar aktuell forskning för näringen, rådgivare, jordbrukare och studenter. Vårt initiativ har spritt sig, så nu finns även dagar om nötkött och gris.

Vi har även knutit näringen till oss i flera projekt, till exempel Skånemejerierna om hur man skulle kunna höja omega-3-halten  i mjölk och Alfa Laval i en utvärdering av liggbåsunderlag för kor i ladugården.

Undervisning

Jag undervisar om djurfoder, djurhälsa och produktionssystem för nötkreatur i vår animalieproduktionslurser, bl.a. på kursen Animalieproduktion III, 15 hp, på Lantmästareprogrammet.

Forskning

1. Växande ungnöt i liggbås
Vid nötköttsproduktion föds de flesta kalvarna under våren. Hur kan samma liggbås fungera för små kalvar på 200 kilo tills det är dags för slakt 8-10 månader senare då kalvarna har växt och väger 600-700 kilo? 

2. Övervakning av nötkreatur i svårtillgängliga betesmarker
Om hur lantbrukaren kan utrusta sina kor med GPS och sedan via mobiltelefonen få upp kartor över var djuren är och har varit. Det gör det lättare att hitta korna i stora betesmarker eller under höstarna när de gärna sprider ut sig för att hitta bete.

Betande nötkreatur med GPS-halsband
Nötkreatur som studerades vintertid för att se hur djuren utnyttjade terräng och vegetation vid olika väderlek. Djuren hade GPS, en logger som bestämde om djuren låg eller stod upp och betesmarkerna karaktäriserades efter ”väderskyddsklass”. Djur i betesmarker med lite skog verkade påverkas mer av vädret än djur i betesmarker med mycket skog. Foto: Anders Herlin/SLU.

Bakgrund

Morfar var lantbrukare och som sexåring tyckte jag det var spännande att odla potatis. Senare blev jag mer intresserad av djur. Jag valde därför att utbilda mig till agronom med inriktning mot husdjur vid SLU.  

Att jag skulle fortsätta med forskarstudier var däremot mer en slump. År 1994 disputerade jag vid SLU med en avhandling inom området djurmiljö för nötkreatur. Ett område som jag sedan fortsatt att forska och undervisa inom.

Sedan år 1999 undervisar jag på Lantmästareprogrammet vid SLU. År 2006 blev jag docent och sedan våren 2012 är jag samverkanslektor i byggnadsfunktion.

Publikationer i urval

Vetenskaplig publicering

Herlin. A.H. 1997. Comparison of Lying Area Surfaces for Dairy Cows by Preference, Hygiene and Lying Down Behaviour. Swe. J. agric. Res. 27: 189 -196

Oostra, H., Forkman, B., Herlin, A., Sällvik, K., Englund, J.E. 2005. Using conditioned reinforcement as a way to make dairy cows to leave an automatic milking unit. Journal of Animal and Veterinary Advances, 4: 441-447 

Swensson, C., Herlin, A. 2005. Improving Profit in Dairy Production by Benchmarking - Experiences from Southern Sweden. Journal of Animal and Veterinary Advances 4: 876-880 

Herlin, A.H., Frank, B. 2007. Effects of protective gates at concentrate feed stations on behaviour and production in dairy cows – a brief note. Appl. Anim. Behav. Sci. 103: 167-173 

Magnusson, M., Herlin, A.H., Ventorp Short Communication: Effect of Alley Floor Cleanliness on Free-Stall and Udder Hygiene. 2008. J. Dairy Sci: 91. 3927-3930

Nilsson, M., Herlin, A.H., Ardö, H., Guzhva, O., Åström, K. & Bergsten, C. 2015. Development of automatic surveillance of animal behaviour and welfare using image analysis and machine learned segmentation technique, Animal 9: 1859–1865 

Lindahl, C. Pinzke, S. Herlin, A., Keeling, L.J. 2016. Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling – Comparing moving cows to milking and hoof trimming. J. Dairy Sci. 99:2131–2141  

Guzhva, O., Nilsson, M., Ardö, H., Herlin, A.H., Åström, K. & Bergsten, C. 2016. Feasibility study for the implementation of an automatic system for the detection of social interactions in the waiting area of automatic milking stations by using a video surveillance system. Computers and Electronics in Agriculture 127 pp. 506-509. 

 

Aktuell övrig publicering:

Herlin, A. 2014 Forskningsprojekt vid SLU i Alnarp; Håll reda på betesdjur i naturbetesmarker med hjälp av GPS! Nyhetsbrev från Partnerskap Alnarp nr 1/14, 1 s) SLU Alnarp.

Herlin, A. 2014. Sensorer och robotar i Sörgården… något att satsa på? (PPT). Alnarps Mjökdag,.november, Alnarp, s.

Mogensen, L., Ingeman Nielsen, N., Vestergaard, M., Kristensen, T., Spleth, P, Swensson, C., Henriksson, M., Hessle, A. och Herlin, A. 2014. Klimatavtryck för olika modeller av nötköttsproduktion i Sverige och Danmark. Alnarps Nötköttsdag, 2 december, Alnarp, s.

Herlin, A., Swensson, C. & Bergsten, C. 2015. Äta bör man annars dör man - även vegetarianer. Aftonbladet 2015-09-10  

Algers, B., Berg, C., Bergsland, U., Brandt, I., Dahlborn, K., Herlin, A., Lidfors, L., Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Rönnberg, H. Sjöquist, M., Staaf Larsson, B. & Steen, M. 2016. ”Det är skillnad på kött och kött”. DN Debatt, Dagens Nyheter 2016-02-15

Herlin, A. & Swensson, C. 2016. Stor variation i klimatavtrycket från nötkött. LTV-fakultetens faktablad Fakta från Biosystem och teknologi 2016:12 

Presentationer vid konferenser

 

Lindberg, J., Herlin, A. and Michanek, P. 2013 Use of accelerometer based motion registration (IceTag®) to study activity patterns in horses kept in two different housing systems. In: Berckmans D. and Vandermeulen J. (eds): Precision Livestock Farming ‘13, Papers presented at the 6th European Conference on Precision Livestock Farming (pp. 291-298). Leuven, Belgium 10 -12 September.

Herlin, A.H. 2014. Growing young bulls in same size cubicles - measures to improve hygiene and welfare (Poster) Proc. Int. Conf. Ag. Eng., AgEng2014, 6.-10.07.2014, Zurich. Eur. Soc. Ag. Eng. (EurAgEng), 6 p. (ISBN: 978-0-9930236-0-6)

Guzhva, O., Herlin, A., Ardö, H., Nilsson, M., Åström K., Bergsten C. 2014. Livestock recognition and tracking by the use of image analysis technology – method development and multi tracking of animals. Proceedings of the First DairyCare Conference, Copenhagen 22-23 August 2014 p. 43.

Herlin, A. 2014. Håll reda på betesdjuren i naturbetesmarker med hjälp av GPS. Fakta från Partnerskap Alnarp 2014:7 LTV-fakultetens faktablad

Herlin, A.H. 2014. Finding cattle hidden in the bushes and woods by using GPS. Poster  Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (p. 104). Copenhagen, Denmark 25-29 August 2014,

Nilsson, M., Herlin, A.H., Åström, K., Ardö, H., Bergsten, C. 2014. Continuous surveillance of pigs in a pen using learned based segmentation in computer vision. Book of Abstracts of the 65th meeting of European Federation of Animal Production (p. 156). Copenhagen, Denmark 25-29 August 2014.

Nilsson, M., Ardö, H., Åström, K., Herlin, A., Bergsten, C. and Guzhva, O., 2014. Learning based image segmentation of pigs in a pen. In: Visual observation and analysis of Vertebrate and Insect Behavior – Workshop at the 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014)  Stockholm, Sweden August 24-28, 2014. 

Gulbrandsen, K., and Herlin, A.H. 2015. The influence of housing system on voluntary activity of horses. Proceedings of the XVII International Congress on Animal Hygiene (pp. 77-78).  Košice, Slovakia. 7-10 June, (ISBN 978-80-8077-462-2) 

Öwall, J. and Herlin, A. 2015. Improving horse businesses by introducing the lean production process model – an exploratory study. Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (p. 327). Warsaw, Poland 31 August – 4 September. (ISBN 978-90-8686-269-6)

Lindahl, C., Pinzke, S., Herlin, A. and Keeling, L.J. 2015. Human-animal interactions and safety during dairy cattle handling. 49th International ISAE Congress(p. 47). Sapporo, Hokkaido, Japan 14-17 September 2015.

Guzhva, O., Ardö, H., Herlin, A., Nilsson, M., Åström, K. and Bergsten, C. 2015. Automatic detection of social interactions in the waiting area to automatic milking stations by the use of a video surveillance system. In: Guarino, M & Berckmans, D. (eds.) Precision Livestock Farming ‘15, Papers presented at the 7th European Conference on Precision Livestock Farming (pp.681-688). Milan, Italy 15-18 September. (ISBN 9788890975325)

Guzhva, O.,  Nilsson  M., Herlin, A.,  Ardö, H., Åström, K., Bergsten, C. 2016.Following dairy cattle and studying social interactions between animals using image analysis and machine learning. Poster presented at the Animal Movement International Symposium 16-17 February 2016, Lund

Guzhva, O., Herlin, A.,  Nilsson  M., Ardö, H., Åström, K., Bergsten, C. 2016. Studying cow behaviour: use of convolutional neural networks and deep learning algorithms. DairyCare Working Group 2 Focused Meeting Activity Measurements in Ruminant Research and Beyond, Leeuwarden, The Netherlands, June 20-21, 2016 (p.6). 

Guzhva, O., Nilsson, M., Ardö, H., Herlin, A., Åström, K. and Bergsten, C. 2016. Development of a seven-point shape model for analysis of social interactions in dairy cattle. In:  Kamphuis, C. & W. Steeneweld, W. (eds.) Precision Dairy Farming 2016. Paper presented at the first International conference on precision dairy (pp. 355-360), Leeuwarden, The Netherlands 19-23 June 2016. (ISBN: 978-90-8686-283-2 DOI: 10.3920/978-90-8686-829-2) 

Ardö, H., Guzhva, O., Nilsson, M., Herlin, A. 2016. Cows on concrete slats of the waiting area in a dairy barn estimated by use of image analysis. International Conference on Agricultural Engineering Aarhus 28-30 June 

Herlin, A & Gunnarsson, S. 2016. Consumer and civil society feedback. Project report 4D4F, Deliverable D 2.5

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 52 19
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: