CV-sida

Anders Malmer

Anders Malmer
Anders Malmer har arbetat deltid vid SLU som lärare i markvetenskap i relation till skogsekologi och skogsproduktion på Jägmästarutbildningen sedan 1986. Övrig tid har ägnats åt forskning (först som doktorand 1987-1993). Forskningen har bedrivits uteslutande med partners i låginkomstländer i tropiska områden. Sedan 2008 är AM befordrad till Professor i ”Tropiskt skogsbruk – särskilt markvetenskap”. AM delar sedan 2014 tjänsten som professor med uppdrag som föreståndare för SLU Global vid SLU:s ledningskansli.

Forskning

AM:s forskning rör tropisk skog och tropiska landskap, särskilt frågor relaterade till trädens roll för att restaurera degraderad mark, bidra till fattigdomsbekämpning, ekosystemtjänster och klimatanpassning. AM:s forskargrupp har för närvarande aktivitet i Malaysia, Burkina Faso, Kenya, Tanzania, Mocambique, Etiopien, Costa Rica, och Honduras och AM är aktiv i både nationella nätverk (SIANI & Focali), och internationella nätverk (ETFRN, IUFRO & FAO:s Forest and water network). AM:s egen forskning och SLU Globals aktivitet är knuten till multilaterala institut som t.ex. ICRAF, CIFOR och ILRI såväl som till bilaterala dialoger med Brasilien, Indonesien och Etiopien.

 

Samverkan

Anders Malmer har omfattande samverkan och nätverksrelaterad verksamhet inom forskning och med omgivande samhället, både för skogsforskning och utifrån uppdraget för SLU Global.

Populärvetenskapliga skrivningar och reportage har genom åren publicerats i Currents, Formas tidskrift “Miljöforskning”, och andra som Svalan, Skogen, Kamratposten, Fakta skog, ETFRN newsletter och booklets från Formas och SIWI. AM medverkade 24/2 2016 som expert i direktsändning i SVT Aktuellt i inslag om jordbruksutveckling och växtförädling i Rwanda och medverkade i en hearing i Europaparlamentet om ”Palm oil and deforestation” i mars 2016

På Almedalsveckan har AM deltagit aktivt 2015 – 2017 på Sidas scen som arrangör tillsammans med bl.a. SIANI, Vi-skogen och med paneler på SLU:s scen. Under 2015 medverkade AM i paneler kring livsmedelsförsörjning och landskapsutveckling på både världsvattenveckan i Stockholm och på Global landscapes forum vid klimatmötet i Paris. Under 2015 föreläste AM också om ”åkermarkens globala betydelse” för fortbildning på Länsstyrelsen i Skåne och också på ”kommundagar” för Skånes kommuner.

En intressant aktivitet under 2013 – 2015 var en Sida-finansierad hög-nivådialog med aktörer inom skogsbruket mellan Sverige och Indonesien.

AM har 2014 – 2015 deltagit i kärngruppen för SIWI:s klustergrupp kring skog och vatten med syfte att ta fram en rapport om Svenska resursbasens möjligheter att stödja global utveckling inom skogsområdet tillsammans med representanter från industri, skogsägare, skogsstyrelsen och civilsamhälle. Rapporten har sedan spelat stor roll för inspel till Nationella skogsprogrammets grupp för internationell utveckling (Näringsdepartementet). Rapporten och efterföljande diskussioner har också spelat roll för att SLU Global sedan maj 2017 koordinerar en dialog mellan skogssektorerna in Etiopien och Sverige på initiativ från Sida och UNDP i Etiopien. AM har deltagit som expert vid ministerbesök (Näringsdepartementet) till Kazakstan 2016 och Brasilien 2017, samt tidigare varit del av Svenska delegationer till Brasilien 2009 och 2014. AM är sedan 2014 ledamot av Svenska FAO-kommittén inom Näringsdepartementet och nominerad som Svensk expert till FAO Working group on dryland forests and agrosilvipastoral systems 2018-.

 

Publikationer i urval

Ilstedt, U.+10 förf.. Malmer, A ., 2016. Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. Nature Sci. Rep. 6: 21930; doi: 10.1038/srep21930.

Traoré, S., Ouattara, K., Ilstedt, U., Schmidt, M., Thiombiano, A., Malmer, A. and Nyberg, G., 2014. Effect of land degradation on carbon and nitrogen pools in two soil types of a semi-arid landscape in West Africa. Geoderma 241–242 (2015) 330–338

Bargués Tobella, A., Reese, H., Almaw, A., Malmer, A., Laudon, H.,  Ilstedt, U., 2014.The effect of trees on preferential flow and soil infiltrability in an agroforestry parkland in semiarid Burkina Faso. Water Resources Reseaerch, 50, 3342–3354, doi:10.1002/2013WR015197.

Resistani, P., Malmer, A. and van Hensbergen, B., 2014. Forest, water and carbon storage: Creating synergies and balancing trade-offs in view of climate change. In: Jagerskog, A., Clausen, T. J., Holmgren, T. and Lexen, K., (eds.) 2014. Energy and Water: The Vital Link for a Sustainable Future. Report Nr. 33. SIWI, Stockholm.

Johansson, M., Granström, A. and Malmer, A., 2013. Traditionell betesbränning i Etiopiens högland – vad händer om elden upphör?. Fakta Skog, 9, 2013.

Benegas, L., Ilstedt, U., Roupsard, O., Jones, J. and Malmer, A., 2013. Effects of trees on infiltrability and preferential flow in two contrasting agroecosystems in Central America. Agriculture, Ecosystems and Environment, (183): 185-196.

Johansson, M., Fetene, M., Malmer, A. and Granström, A., 2012. Tending for cattle: Traditional fire management in Ethiopian montane heathlands. Ecology and Society, 17(3): 19.

Ouattara, K., Nyberg, G., Ouattara, B., Sedogo, P.M. and Malmer, A., 2011. Performances of Cotton–Maize Rotation System as Affected by Ploughing Frequency and Soil Fertility Management in Burkina Faso. In: A. Bationo, et al. (eds), Innovations as Key to the Green Revolution in Africa, Springer Science and Business Media.

Wård, Y., Malmer, A. and Asbjornsen, H., 2010. Fire regime in Tropical Montane Cloud Forests in the Chimalapas area of Oaxaca, Southern Mexico. In: Tropical Montane Cloud Forests, eds. L. A. Bruijnzeel, F. N. Scatena, and L. S. Hamilton. Cambridge University Press, pp 575-578.

Malmer, A., Murdiyarso, D., Bruijnzeel, L.A. and Ilstedt, U., 2010. Carbon sequestration in tropical forests and water: A critical look at the basis for commonly used generalisations, Global Change Biology, 16: 599-604.

Malmer,  A., Ardö., J., Scott, D., Vignola, R. and Xu, J., 2010. Forest cover and global water governance. In: Forests and society – responding to global drivers of change. Mery, G. et al. (eds). IUFRO World Series, 25: 75-93.

 


Kontaktinformation

Professor, adjungerad vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +4618671693, +46706459299
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå