CV-sida

Anders Wiik

Anders Wiik
jobbar som Försökstekniker på fältstationen RBD Umeå

Kontaktinformation

Försökstekniker vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Norra försöksdistriktet
Telefon: +46738203201
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå