CV-sida

Anders Wiik

Anders Wiik
Försökstekniker Röbäcksdalens fältforskningsstation.

Kontaktinformation

Försökstekniker vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Röbäcksdalens fältforskningsstation
Postadress:
Verkstadsgatan 15A
90432 Umeå
Besöksadress: Verkstadsgatan 15A, Umeå