CV-sida

Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson
Kommunikatör på SLU:s kommunikationsavdelning, enheten för internkommunikation och ledningsstöd, placerad på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) vid SLU i Alnarp. Arbetet innefattar bland annat internkommunikation, kommunikationsstöd till LTV-fakultetens ledning samt externkommunikation.

Presentation

Jag har arbetat på SLU i 23 år! Ett bevis på att det är en rolig och spännande arbetsplats som under alla år bjudit på utmaningar.

Har under åren fokuserat mycket på arbete med studentrekrytering (kampanjer m m), events (t ex Alnarpsdagen och deltagande på mässor som Vår Trädgård och Elmia lantbruk, Öppet hus för studentrekrytering och Akademiska högtider, senast Trädgårdsodlingens dag i samband med SLU:s 40-årsjubileum), samt skribent och fotograf för personal- och forskningstidningar.

Arbetade under ca ett år som som biträdande kommunikationschef. Hade också uppdrag som kanslichef i Alnarp (vikariat) under ca ett år.

Mitt fokus ligger nu på forskningskommunikation, kommunikationsstöd inom olika projekt t ex Campusutveckling Alnarp. Arbetet innefattar även webbpublicering, internkommunikation, skribent och fotograf för personaltidningen Resurs samt presskontakter. Ingår sedan många år i fakultetens krishanteringsgrupp.

Jag koordinerar även kommunikatörsnätverk och webbstugor på SLU i Alnarp.

Undervisning

Har undervisat som amanuens på kurser som Information och skriftlig framställning, Projektledning och kommunikation för SLU Alnarps grundutbildningar samt på doktorandkurser på tema kommunikation.

Bakgrund

Har tidigare arbetat som kommunikatör på Socialtjänsten i Malmö (events, trycksaker, skribent), Malmöhus läns landsting som kommunkatör på Tandvården (personaltidning, nyhetsbrev och trycksaker) samt som marknadsförare på ett optikföretag (events, trycksaker, kampanjer m m).

Utbildad till kommunikatör på Högskolan i Jönköping. Även studerat pedagogik (Lunds unviversitet), marknadsföring och berättandets former vid Malmö högskola. Har även en pausad masterutbildning, Commmunication for Development vid Malmö högskola, att återuppta när tid medges.

I SLU:s regi har jag bland annat gått två ledarskapsutbildningar (UGL), utbildningar i projektledning, utbildning i programsviten Adobe Creativ Cloud. Har även ingått i olika nätverk som t ex Framtida administrativa ledare och EUPRIO.
Genom åren har naturligtvis även en hel del kompetensutveckling genomförts t ex i strategisk kommunikation och olika kurser i Sveriges kommunikatörer och DIK-förbundet.

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se