CV-sida

Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson
Kommunikatör på SLU:s kommunikationsavdelning, enheten för internkommunikation och ledningsstöd, placerad vid SLU i Alnarp. Jag arbetar med ortskommunikation, ledningsstöd, operativt och med internkommunikation.

Presentation

Jag har arbetat på SLU i över 25 år! Ett bevis på att det är en rolig och spännande arbetsplats som under alla år bjudit på utmaningar.

Mitt fokus ligger nu på internkommunikation och kommunikationsstöd inom olika projekt. Arbetet innefattar även webbpublicering och -underhåll, skribent, kommunikation för orten Alnarp, nyhetsbrev och presskontakter. Ingår sedan många år i fakultetens krishanteringsgrupp.

Jag koordinerar kommunikatörsnätverket på SLU och på SLU i Alnarp.

Har tidigare arbetat med studentrekrytering (kampanjer m m), men arbetar nu mest med en del interna events.

Arbetade under ca ett år som som biträdande kommunikationschef. Hade också uppdrag som kanslichef i Alnarp (vikariat) under ca ett år.

Undervisning

Har undervisat som amanuens på kurser som Information och skriftlig framställning, Projektledning och kommunikation för SLU Alnarps grundutbildningar samt på doktorandkurser på tema kommunikation.

Bakgrund

Har tidigare arbetat som kommunikatör på Socialtjänsten i Malmö (events, trycksaker, skribent), Malmöhus läns landsting som kommunikatör på Tandvården (personaltidning, nyhetsbrev och trycksaker) samt som marknadsförare på ett optikföretag (events, trycksaker, kampanjer m m).

Utbildad till kommunikatör på Högskolan i Jönköping. Även studerat pedagogik (Lunds unviversitet), marknadsföring och berättandets former vid Malmö universitet. Har även en pausad masterutbildning, Commmunication for Development vid Malmö universitet, att återuppta när tid medges.

I SLU:s regi har jag bland annat gått två ledarskapsutbildningar (UGL), utbildningar i projektledning, utbildning i programsviten Adobe Creativ Cloud. Har även ingått i olika nätverk som t ex Framtida administrativa ledare och EUPRIO.

Genom åren har naturligtvis även en hel del kompetensutveckling genomförts t ex i strategisk kommunikation och olika kurser i Sveriges kommunikatörer och DIK-förbundet.