CV-sida

Ann Dolling

Ann Dolling
Jag jobbar med Skog och Hälsa och integration och skog.

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skog och hälsa
Telefon: +46-90-786 8383, +46-70-699 7452
Arbetsbeskrivning: Jag forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa och hur olika intressen i skogen kan samplaneras.
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå