CV-sida

Anna Andersson

Anna Andersson

Presentation

Jag arbetar som forskare vid Analysgruppen sedan 2017. Analysgruppens arbete bedrivs inom ramen för Agrifood Economics Centre i samarbete med Institutet för Livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet.

Mina forskningsintressen hittas inom internationell ekonomi och jordbruksekonomi. 

Jag har en extern hemsida som kan nås här.

Publikationer i urval

Publikationer i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter

Andersson, A.; Höjgård, S. and Rabinowicz, E. (2017) Evaluation of results and adaptation of EU Rural Development Programmes.  Land Use Policy 67(2017): 298-314.

Andersson, A. (2016) Export performance and access to intermediate inputs: the case of rules of origin liberalisation. World Economy 39(8):1048-1079.

Andra publikationer

Andersson, A; Höjgård, S. och Rabinowicz, E (2017) Bättre landsbygdsprogram efter utvärdering? AgriFood Policy Brief 2017:1, AgriFood Economcis Centre, Lund.

Andersson, A. (2017) Nya stöd till natur- och kulturmiljöer – vad kan vi lära av andra? AgriFood Fokus 2017:1, AgriFood Economics Centre, Lund. 

Andersson, A (2015) Globala konsumtionstrender för livsmedel, Underlag till En livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan. AgriFood PM, AgriFood Economics Centre, Lund. 

Andersson, A (2015) Vertical Trade. Lund Economic Studies 184, Department of Economics, Lund University.

Andersson, A. (2011) Societal concerns - domestic policy choices and international competitiveness. Report 2011:2, AgriFood Economics Centre, Lund.

Andersson, A. och Gullstrand, J. (2009) Certifiering, konkurrens och handel. Uppdragsforskningsrapport 2009:13, Konkurrensverket, Stockholm. 


Kontaktinformation
Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Lund