CV-sida

Anna Berlin

Anna Berlin
Jag är agronom och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av att förstå biologin och epidemiologin av olika växtpatogener.

Presentation

En kvinna som pipetterar vid en labbänk, foto.Syftet är att skapa vetenskapligt baserade underlag för utveckling av hållbara bekämpningsstrategier, som kan ökar skörd och kvalitet av odlade grödor och göra den negativa inverkan på miljön så liten som möjligt. För att skapa ökad förståelse är jag specifikt intresserad av hur olika växtpatogena svampar sprids, deras evolution och värd specificitet samt populationsdynamiken inom växtpatogena arter.

Forsknings och expertområden

Se mina publikationer på Google Scholar.

Tidigare och nuvarande projekt

Doktorandprojekt

Titeln på mitt doktorandprojekt var: ”Populationsbiologi hos Puccinia graminis - kontroll av svartrost i Sverige”. Inom projekt undersökte jag svartrostens biologi och epidemiologi för att kunna förstå vilka faktorer som är viktiga för spridning och prognostisering av svartrostangrepp. Det speciella med svartrost i Sverige är att berberis, den alternativa värden, har blivit vanligare i odlingslandskapet, vilket gör att svampen kan genomgå den sexuella delen av livscykeln. Jag är fortfarande intresserad av rost på stråsäd, och det ingår som en del i mitt nuvarande projekt.  

En person på en brygga, foto.

Sporinsamling på taket av Biocentrum i Uppsala. Foto: Anna Berlin.

Gula formationer på gröna blad, foto.

Aecia blommande berberis. Foto: Anna Berlin.

Spara

Spara

Spara

Spara


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671569
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala