CV-sida

Anna Berlin

Anna Berlin
Jag är agronom och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av att förstå biologin och epidemiologin av olika växtpatogener.

Presentation

Syftet är att skapa vetenskapligt baserade underlag för utveckling av hållbara bekämpningsstrategier, som kan ökar skörd och kvalitet av odlade grödor och göra den negativa inverkan på miljön så liten som möjligt. För att skapa ökad förståelse är jag specifikt intresserad av hur olika växtpatogena svampar sprids, deras evolution och värd specificitet samt populationsdynamiken inom växtpatogena arter.

Forsknings och expertområden

Aktuell forskning

I mitt nuvarande arbetar som forskare inom projektet ”Prognostisering av växtsjukdomar baserad på molekylära metoder och sporfällor”. Syftet med studien är att undersöka vilken metod som är lämpligast för detektion av växtpatogener från olika typer av sporfällor samt under vilka perioder olika arter finns i luften och relatera information från sporfällorna till utvecklingen av respektive sjukdom i fält.

Tidigare och nuvarande projekt

Doktorandprojekt

Titeln på mitt doktorandprojekt var: ”Populationsbiologi hos Puccinia graminis - kontroll av svartrost i Sverige”. Inom projekt undersökte jag svartrostens biologi och epidemiologi för att kunna förstå vilka faktorer som är viktiga för spridning och prognostisering av svartrostangrepp. Det speciella med svartrost i Sverige är att berberis, den alternativa värden, har blivit vanligare i odlingslandskapet, vilket gör att svampen kan genomgå den sexuella delen av livscykeln. Jag är fortfarande intresserad av rost på stråsäd, och det ingår som en del i mitt nuvarande projekt.  

Sporinsamling på taket av Biocentrum i Uppsala. Foto: Anna Berlin.

Aecia blommande berberis. Foto: Anna Berlin.

Spara

Spara

Spara

Spara

Publikationer i urval

Berlin, A., Kyiaschenko, J., Justesen, A. F. and Yuen, J. (2013). Rust fungi forming aecia on Berberis spp. in Sweden Plant Disease, 97:1281-1287

Berlin, A., Samils, B., Djurle, A., Wirsén, H., Szabo, L., and Yuen, J. (2013). Disease development and genotypic diversity of Puccinia graminis f. sp. avenae in Swedish oat fields. Plant Pathology, 62(1), 32-40.

Berlin, A. (2012) Population biology of Puccinia graminis – Implications for epidemiology and control of stem rust. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Doktoravhandling no 2012:79

Berlin, A., Djurle, A., Samils, B., and Yuen, J. (2012). Genetic variation in Puccinia graminis collected from oat, rye and barberry. Phytopathology, 102, 1006-1012.

Berlin, A. (2012) Rapport om användning av sporfällor för detektion och prognos av växtpatogener, Bilaga till: Vässa växtskyddet för framtidens klimat Hur vi förebygger och hanterar ökade problem i ett förändrat klimat Jordbruksverket rapport 2012:10

Muminjanov, H., Berlin, A., Persson, R., Otambekova, M. and Bishaw, Z. (2008) Focus on Seed Programs The Tajikistan seed industry. Focus on Seed Programs (20), ICARDA, Aleppo, Syrien

Islamov, A., Hede, A., Persson, R., Berlin, A., and Bishaw, Z. (2007) Focus on Seed Programs The Kyrgyzstan seed industry. Focus on Seed Programs (19), ICARDA, Aleppo, Syrien

Konferensbidrag i urval

Berlin, A., Yuen., J. (2012) A phylogenetic and morphological study comparing f. sp. secalis and f. sp. avenae of Puccinia graminis. 13 International Cereal rusts and Powdery mildews Conference Beijing, China, August 28 – September 1 (muntlig presentation)

Berlin, A. (2012) Alternate hosts panel discussion -P. graminis in the presence of Barberry. BGRI annual workshop, Beijing, China, September 1 – 4 (deltog i paneldiskussion)

Berlin, A., Kyiashchenko, I., Djurle, A., Samils, B., and Yuen, J.(2012) Rusts on Berberis spp. in Sweden, BGRI annual workshop, Beijing, China September 1 – 4 (poster)

Berlin, A. (2011) Can spore trapping provide information about airborne plant pathogens? Agri4D annual workshop. Uppsala, Sweden 28-29 September (oral)

Berlin A., Woldeab, G., Rahmatiov, M., Muminjaniv, H., and Yuen J. (2011) Population structure of Puccinia graminis f.sp. avenae and P. graminis f.sp tritici in Sweden, Ethiopia and Tajikistan. 2011 BGRI Technical Workshop, June 13-16, St.Paul, MN, USA (poster)

Berlin, A., Szabo, L., Djurle, A., Samils, B., and Yuen, J. (2010) Population structure of Puccinia graminis f.sp. avenae in oat fields in Sweden. 2010 BGRI Technical Workshop, May 30-31, St. Petersburg, Russia (poster)

Berlin, A., Szabo, L., Stoxen, S., Djurle, A., Samils, B., and Yuen, J. (2009) Population structure of Puccinia graminis f.sp. avenae in Sweden. 12th International Cereal rusts and Powdery mildews Conference, October 13-16, Antalya, Turkey (poster)


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: 018-671579
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se