CV-sida

Anna Hessle

Anna Hessle

Presentation

Jag är husdjursagronom, docent i utfodring inom nötköttsproduktion och anställd vid SLU i Skara sedan 1999.

Vid sidan av forskningen är jag samordningsansvarig för Götala nöt- och lammköttscentrum, som är SLU:s forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion. Arbetsuppgiften innebär att jag är kontaktperson när andra forskare vill göra försök på Götala. Driftsansvarig Jonas Dahl och jag koordinerar därmed tillsammans den praktiska logistiken på gården. Jag är också chef för vår avdelning, Avdelningen för produktionssystem, och ställföreträdande prefekt för vår institution, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

På min fritid tillbringar jag tiden med min familj, mina vallhundar och vår gård.

Forskning

Min forskning handlar om olika aspekter på näringslära och utfodring hos nötkreatur med särskilt fokus på nötköttsproduktion. Jag gillar tvärvetenskaplig forskning där resultaten har en tydlig tillämpning och användbarhet. Under min doktorandtid, och strax därefter, var mitt forskningsfokus på hur man ska föda upp slaktnöt på naturbetesmarker och kombinera en produktion av högkvalitativa slaktkroppar med en betesdrift som gynnar betenas mångfald av växter och djur. Både i avhandlingsarbetet och i ett par studier därefter har mina forskarkollegor och jag studerat betesbeteende och betesmarkens ekologi.

Därefter har jag arbetat i många olika projekt där jag har varit ansvarig för utfodrings- och produktionsaspekterna hos växande ungnöt, inte bara i betesbaserade system utan också på stall. Ibland har djurens utfodring varit i fokus, men ibland andra saker såsom köttkvalitet, ekonomi, djurvälfärd eller betesburna parasiter.

Samarbetsprojekt genomförs regelbundet både med andra institutioner vid SLU och med andra organisationer såsom Agroväst, Hushållningssällskapet Sjuhärad, SP Food and Bioscience, JTI - Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, Köpenhamns universitet, Århus universitet, AgroTech, Bioforsk och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

Handledning

Jag är huvudhandledare för doktorand Mikaela Jardstedt. Jag handleder också master- och kandidatarbeten och ger enskilda föreläsningar, huvudsakligen inom utfodring och bete inom nötköttsproduktion.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem
Telefon: 0511-67143
Arbetsbeskrivning: Forskning och viss utbildning kring nötköttsproduktion, främst rörande utfodring och naturbetesmarker
Postadress:
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara