CV-sida

Anna Litsmark

Anna Litsmark

Presentation

Jag arbetar till stor del med undervisning kopplat till de kurser fakulteten erbjuder i landskapsarkitektur med inriktning mot miljöpsykologi. Därtill är jag en del av forskningsprojekt med fokus på att utveckla socialt och ekologiskt hållbara lekmiljöer för barn. 

Under höstterminen 2019 arbetade jag även som trädgårdsmästare i Alnarps rehabiliteringsträdgård i samband med projektet om återhämtning för studenter med stressrelaterad ohälsa. 

Bakgrund

Kandidatexamen i biologi med inriktning mot trädgårdsvetenskap från Högskolan i Gävle. (Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design).  

Masterexamen i landskapsarkitektur med inriktning mot miljöpsykologi från SLU Alnarp. (Outdoor Environments for Health and Well-being).

Publikationer i urval

Berg, S., Jansson, M., Beckman, M. & Litsmark A. (2020). Bygglekplatsen - en möjlighet idag. MOVIUM, (2020:2).

Litsmark, A. & Mårtensson, F. (2020). Odling på barns villkor i en hållbar stadsutveckling. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie, (2020:4).


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415532
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp