CV-sida

Anna Mårtensson

Anna Mårtensson
Professor

Presentation

Nyfiken på  biologisk kvävefixering, växtnäringens kretslopp, livsmedelskvalitet, ekologiskt jordbruk, eller vin och vinodling?

Jag kanske kan svara på några av dina frågor. Min forskning fokuserar på biologiskt/kemiskt styrd växtnäringscirkulation, vilket är av största vikt för en växtodlingsproduktion av hög kvalitet.

Chefredaktör för Acta agriculturae Scandinavica avsnitt B Jord & Plant Science.

Generalsekreterare för Nordisk Jordbruksforskares Förening, NJF

Aktuella forskningsprojekt

  • Strategier för säker tomatproduktionen -combined sjukdomsbekämpning genom gödsling, biofumigation och biologisk bekämpning
  • Återställandet av  optimal markfunktionalitet i degraderade ekologiska vingårdar (ReSolve)

Publikationer i urval

Mårtensson A, Karlsson T & Gustafsson J-G 2013 Swedish vineyards: a utopia? International Journal of Wine Research 5, 1-7.

Vinichuk M, Rosén K, & Mårtensson  A 2013 Inoculation with arbuscular mycorrhizae does not improve 137Cs uptake in crops grown in the Chernobyl region. Journal of Environmental Radioactivity, 126, 14-19.

Hossain S, Bergkvist G, Berglund K, Glinwood R, Kabouw P, Mårtensson An & Persson P 2014 Concentration- and time-dependent effects of isothiocyanates produced from Brassicaceaea shoot tissues on the pea root rot pathogen Aphanomyces euteiches. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62, 4584-4591.

Losak T, Hlusek J, Zatloukalova, Musilova L, Vitezova M, Skarpa P, Zlamalova T, Fryc J, Vitez T, Marecek J & Mårtensson A 2014 Digestate from biogas plants is an attractive alternative to mineral fertilization of kohlrabi. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2, 309-318.

Hossain S, Bergkvist G, Robert Glinwood R, Berglund K, Mårtensson A, Hallin S & Persson P (2015) Brassicaceae cover crops reduce Aphanomyces pea root rot without suppressing genetic potential of microbial nitrogen cycling. Plant and Soil, in press.

Pospisilova L, Kominkova M, Zitka O, Kizek R, Barancikova G, Litavec T, Losak T, Hjlusek J, Martensson A & LIptaj T 2015  Fate of humic acids isolated from natural humic substances. Acta Agricultura Scandinavica, Section B, Soil and Plant Sciences, 65, 517-528.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Markkemi
Telefon: 018-671222
Arbetsbeskrivning: Min verksamhet rör växters näringsupptag. Aktuella frågor är hur påverkas det vi skördar av hur vi sköter marken? Är ekologisk mat hälsosammare? Kompetensprofil: växtnäring, markbiologi, vin, vinodling, mark, växtodling, tungmetaller, spårelement, avfallsdeponier. Jag är också aktiv i Ultuna Konstklubb, en personalklubb för konstintresserade samt aktiv i Sveriges Universitetslärarförbund.
Postadress:
Inst för mark och miljö, biogeokemi, Box 7014
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se