CV-sida

Anna Mårtensson

Anna Strålenhielm
Professor

Presentation

Intresserad av  biologisk kvävefixering, växtnäring eller vinodling?

Min forskning fokuserar på biologiskt/kemiskt styrd växtnäringscirkulation, vilket är av största vikt för en växtodlingsproduktion av hög kvalitet. Jag leder en kurs i vinodling på grundnivå samt en doktorandkurs i vetenskapligt skrivande.

Chefredaktör för Acta agriculturae Scandinavica Section B Soil & Plant Science.

Genrealsekreterare för Nordic Association of Agricultural Sciences, NJF

Aktuella forskningsprojekt

 • Svenskproducerad edamame - nytt hälsosamt livsmedel för medvetna konsumenter
 • Svensk odling av linser – en nygammal svensk gröda för bättre växtföljd
 • Bokashi, miljövänligt eller ej?

Publikationer i urval

 • Zagal E, Rydberg I & Mårtensson A 2001 Carbon distribution and variations in nitrogen-uptake between catch crop species in pot experiments. Soil Biology and Biochemistry, 33, 523-532.
 • Lundegårdh B & Mårtensson A & 2003 Organically produced plant foods-evidence of health benefits. Acta Agricultura Scandinavica, Section B, Soil and Plant Sciences, 53, 3-15.
 • Mårtensson A 2004 Svensk vinodling, ny nisch? FAKTA Jordbruk 12,  SLU.
 • Gustafsson J-G & Mårtensson A 2005 Potential for extending Scandinavian wine cultivation. Acta Agricultura Scandinavica, Section B, Soil and Plant Sciences, 55, 82-97.
 • Knopp J & Martensson A 2010 Nitrogen fertilisation and substrate pH effects on corky root disease (Pyrenochaeta lycopersici) in greenhouse tomatoes. Archives of Agronomy and Soil Science, 56, 633–648.
 • Aballay E, Mårtensson A & Persson P 2011 Screening of rhizosphere bacteria from grapevine for their suppressive effect on Xiphinema index Thorne & Allen on in vitro grape plants. Plant and Soil 347, 313-325.
 • Vinichuk M, Rosén K, & Mårtensson A 2013 Inoculation with arbuscular mycorrhizae does not improve 137Cs uptake in crops grown in the Chernobyl region. Journal of Environmental Radioactivity, 126, 14-19.
 • Hossain S, Bergkvist G, Robert Glinwood R, Berglund K, Mårtensson A, Hallin S & Persson P 2015. Brassicaceae cover crops reduce Aphanomyces pea root rot without suppressing genetic potential of microbial nitrogen cycling. Plant and Soil 392, 227-238.
 • Sofo A, Lundegårdh B, Mårtensson A, Manfra M, Pepe G, Sommella E, De Nisco M, Tenore G C, Campiglia P, Scopa A 2016. Different agronomic and fertilization systems affect polyphenolic profile, antioxidant capacity and mineral composition of lettuce. Scientia Horticulturae 204, 106-115.
 • Mårtensson Am & Friberg H 2016. Impact of organic N on corky root in organically cultivated greenhouse tomatoes. Acta Horticulturae 1164, 327-332.
 • Schroers H-J, Castaldini M, Mårtensson A 2018. Inferences from inventories of microbes in ecological vineyard settings. Environmental Quality, 31, 47-56.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Markkemi
Telefon: +4618671222
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala