CV-sida

Anna Persson

Anna Persson

Presentation

Stadsplanerare och universitetsadjunkt som varvar undervisningsarbetet med konkret stadsplanering för Östhammars kommun. Där är jag anställd som Senior Advisor och Tillförordnad Planchef.

Jag arbetar framför allt med detaljplanering och översiktsplanering och utbildar såväl studenter som politiker och tjänstemän i ämnena praktisk tillämpning av plan- & bygglagstiftning och miljörätt. I mitt arbete läggs stort fokus på effektiv projektledning, vikten av god förhandlingsteknik, diplomati och olika retoriska grepp.  Jag har tidigare arbetat i statlig, kommunal och privat sektor.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415411
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp