CV-sida

Anna Wallenbeck

Anna Wallenbeck
Jag arbetar med forskning, undervisning och samverkan relaterat till hållbara djurproduktionssystem med fokus på djurvälfärd, avel och produktion. Jag är Universitetslektor i ämnet Djurskydd och Docent i ämnet Djurproduktionssystem.

Presentation

Jag arbetar med forskning, undervisning och samverkan relaterat till hållbara djurproduktionssystem med fokus på djurvälfärd, avel och produktion. Jag är Universitetslektor i ämnet Djurskydd och Docent i ämnet Djurproduktionssystem.

Bakgrund

Utbildning och examina

Magister i biologi (Husdjursvetenskap) och Agronomexamen, SLU (2002). Examensarbete: “Fear and aggression in gilts as predictors of maternal ability”.
AgrDr i husdjursvetenskap, Institutionen för Husdjursgenetik, SLU (2009). Doktorsavhandling: “Pigs for organic production – studies of sow behaviour, piglet production and GxE interactions for performance”.
PostDoc med Prof. Keeling vid Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU på området ”Svansbitning hos gris”, 2009-2011.
Docent i ämnet ”Djurproduktionssystem”, VH-fak, SLU, 2016.
 

Tjänster

2017 sep-              Universitetslektor i djurskydd, Inst. För Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU.

2011-2017 aug    Forskare vid Inst. för Husdjursgenetik, SLU. 

2009-2011            50 % Forskare vid Inst. för Husdjursgenetik och 50 % PostDoc vid Inst. för Husdjurens miljö och hälsa, SLU.

2003-2009            Doktorand vid Inst. för Husdjursgenetik, SLU. Delvis föräldraledig Mars till Dec. 2004 och Juni 2006 till Dec. 2007, totalt 24 månader.

2002 Nov-2003    Forsknings assistent vid Inst. för Husdjursgenetik, SLU.

 

Publikationer i urval

Publikationslista längst ner på sidan


Kontaktinformation

Prefekt, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Institutionskansli Prefekt, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4618674504
Postadress:
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara
Postadress:
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: